woensdag, 7. december 2011 - 22:58

Drenthe verkeersveiliger en beter bereikbaar

Regio

De verkeersveiligheid is in Drenthe fors toegenomen. Dit is mede te danken aan de samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD).

Het VVBD is een bestuurlijk overleg van gemeenten, provincie en Rijk. Het doel is een veilig bereikbaar Drenthe. Het VVBD werkt hier onder meer aan door een veilige weginrichting: de ombouw van de N37 naar A37 en de reconstructie van de N34 zijn hier voorbeelden van. Ook bevordert het VVBD verkeersveilig gedrag: het Drentse Verkeersveiligheidslabel voor
basisscholen en Informatie Gericht Verkeerstoezicht zijn succesvol door een goede samenwerking tussen diverse (verkeersveiligheid)partners.
Hiermee wordt de bereikbaarheid van Drenthe verbeterd en het aantal verkeersslachtoffers verminderd. Het is gedaald van 546 ernstige slachtoffers in 2001 naar 281 in 2009. De dalende trend lijkt zich door te zetten.

Om die trend vast te houden, blijft het VVBD investeren. Daarbij zullen onder andere fietsers extra aandacht moeten krijgen. De SWOV heeft namelijk berekend dat de komende tien jaar het aantal verkeersslachtoffers onder vooral fietsers zal toenemen (eenzijdige ongevallen en oudere E-bikers). Ook blijft het VVBD investeren in het verbeteren van het verkeersgedrag door voorlichting en educatie. De nieuwe website en verkeerskrant spelen hierop in. Alle ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer zijn nu te volgen via de nieuwe website
www.veiligbereikbaardrenthe.nl. Hierop staat informatie over alle verkeersprojecten die het VVBD biedt.

Ook brengt het VVBD een nieuwe, twee keer per jaar verschijnende Verkeerskrant uit. De eerste valt nog voor de kerst bij alle Drentse huishoudens op de mat. De krant belicht speciale projecten of bijzonder nieuws op het gebied van verkeer en vervoer.
Provincie:
Tag(s):