woensdag, 13. april 2011 - 19:23

Extra maatregelen reductie antibiotica

Den Haag

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie bereidt maatregelen voor, die ervoor moeten zorgen dat dierenartsen niet langer antibiotica mogen verkopen.

De veehouderijsector en de dierenartsen moeten een reductie van het antibioticagebruik realiseren van 50% in 2012. Mislukt dat, dan wil Bleker het voorschrijven van medicijnen en het verkopen daarvan door dierenartsen ontkoppelen.

Staatssecretaris Bleker houdt vertrouwen in de voortgang, maar wil absolute zekerheid dat de gestelde doelen worden gehaald. 'Met betrekking tot het voorschrijven en het gebruik van antibiotica is een mentaliteitsverandering nodig. Met de sector zijn afspraken gemaakt om in 2012 te komen tot een vermindering van 50%. Ik ga er vanuit dat de sector zich aan deze afspraken houdt. Mocht dat echter niet het geval zijn, dan zal ik vergaande maatregelen treffen om de dierenarts- en apothekersfunctie op het gebied van antibiotica te ontkoppelen. De voorbereidingen hiervoor zet ik thans in gang.'
Provincie:
Tag(s):