vrijdag, 10. juni 2011 - 13:13

Jongerius: Ik kan iedereen in de ogen blijven kijken

Amsterdam

De vakcentrale FNV gaat het onderhandelingsresultaat over AOW en
pensioenen voorleggen aan de leden. 'De voorkeur gaat uit naar een
FNV-breed referendum'.

Dat zei Agnes Jongerius vrijdagochtend op een persconferentie met minister Kamp, de werkgevers en de andere vakcentrales. De vakcentrale FNV heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met werkgevers en kabinet over de AOW en pensioenen.

AOW-leeftijd naar 66
Kern daarvan is dat de AOW-leeftijd omhoog gaat naar 66 jaar in 2020. Stoppen met 65 blijft echter mogelijk. De AOW-uitkering gaat extra omhoog met 0,6 procent per jaar. Bovendien komt er een extra uitkering voor ouderen met een laag inkomen.

Behalve over de flexibele AOW gaat het akkoord ook over de ruimte om belastingvrij te kunnen sparen voor pensioen en het beter bestand maken van de pensioenfondsen tegen schokken op de financiële markten.

Agnes Jongerius: "Zonder dit akkoord gaat de AOW-leeftijd kaal naar 66 jaar, mèt akkoord kunnen mensen straks kiezen of ze met 65, 66 of 67 met AOW gaan. Zonder akkoord blijft de AOW uitkering gekoppeld aan de loonindex, mèt akkoord is de uitkering altijd hoger want hij wordt gekoppeld aan de werkelijk verdiende lonen. Zonder akkoord gaan voor
alle pensioenfondsen dezelfde regels gelden, mèt akkoord krijgen pensioenfondsen zelf de ruimte om een keuze te maken tussen zekerheid en indexatie."

In het principeakkoord staan bovendien afspraken om oude werknemers fit aan het werk te houden. Jongerius: "Ik ben belangenbehartiger voor de acht miljoen werkenden en drie miljoen gepensioneerden. Met dit akkoord kan ik met opgeheven hoofd op straat blijven lopen en iedereen in de ogen
kijken."

In de Federatieraad is donderdag met de bonden afgesproken dat dit akkoord binnen enkele weken zal worden voorgelegd aan de leden. Agnes Jongerius:"Wat mij betreft is dit een mooi akkoord dat mensen voldoende zekerheid biedt over hun pensioen. Het woord is nu aan de leden."
Provincie:
Tag(s):