woensdag, 30. november 2011 - 23:54

Koninklijk Besluit voor eventuele onteigening gronden voor Waterdunen

Per Koninklijk Besluit is op 15 november besloten dat de Provincie Zeeland het zogenoemde onteigeningsinstrument mag inzetten voor verwerving van gronden voor realisatie van het plan Waterdunen.

De Provincie kan dit middel pas inzetten wanneer de Raad van State definitief uitspraak gedaan heeft over de ingediende beroepen tegen het plan Waterdunen. Voorwaarde voor onteigening is, dat het inpassingsplan onherroepelijk is. De uitspraak van de Raad van State wordt binnen enkele weken verwacht.
Grondverwerving

Provincie hoopt geen (of slechts zeer beperkt) gebruik te hoeven maken van het onteigeningsinstrument. De Provincie probeert de komende maanden de benodigde gronden via minnelijke weg te verwerven. Mochten de gronden niet op tijd beschikbaar komen, is onteigening onontkoombaar. Het Koninklijk Besluit maakt dit mogelijk.
Provincie:
Tag(s):