donderdag, 16. juni 2011 - 15:48

Lage waterstand Rijn vraagt alertheid waterbeheerders

De lage waterstand in de Rijn vraagt om blijvende alertheid en waakzaamheid van Rijkswaterstaat en Waterschappen. De hoeveelheid neerslag en de verdamping houden elkaar op dit moment in evenwicht.

De te verwachten regen de komende weken lijkt dan ook onvoldoende te zijn om het watertekort weg te werken. Het Management Team Watertekorten heeft vandaag dan ook besloten om de meeste van de eerder genomen maatregelen te handhaven. “Gelukkig hebben de lage rivierafvoeren nog niet geleid tot grote problemen. Dat is te danken aan de zeer tijdige inzet van de waterbeheerders en door nog steeds slim gebruik te maken van de flexibiliteit van het Nederlandse watersysteem’’ reageert staatssecretaris Atsma.

Alleen in de gebieden waar geen water naar toe geleid kan worden (de hoger gelegen gebieden in Nederland en delen van Zeeland), zijn er wel enige problemen door droogte ontstaan. Bij een droge zomer en lage rivierafvoeren kunnen droogteproblemen overal in Nederland ontstaan. Daarom blijven de waterbeheerders alert en blijven eerder genomen preventieve maatregelen, zoals de peilverhoging op het IJsselmeer en Markermeer en beregeningsverboden in werking.
Provincie:
Tag(s):