maandag, 10. januari 2011 - 20:47

Pilot SchouwenDuivelandPas 65+ gestopt

Schouwen-Duiveland

Sinds 2008 konden de inwoners van 65 jaar en ouder gebruik maken van gratis openbaar vervoer met de SchouwenDuivelandPas. De gemeente had samen met de provincie Zeeland deze pilot opgezet.

De doelstellingen van de pilot waren:

1. Ervaringen opdoen met tariefexperimenten;

2. Inzicht verkrijgen in de integratiemogelijkheden van openbaar vervoer en Wmo-vervoer;

3. Verhoging van de maatschappelijke participatie van 65-plussers;

4. Verbeteren van het imago van het openbaar vervoer;

5. Verlagen van de drempel voor het gebruik van het openbaar vervoer;

6. Inzicht krijgen in het verplaatsingsgedrag.

Om te achterhalen in hoeverre de doelstellingen van de pilot zijn gehaald had adviesbureau Mobycon opdracht gekregen om in 2010 een marktonderzoek te houden. De uitkomsten van deze enquête zijn medio december binnengekomen.

Deze enquêteresultaten worden momenteel uitgewerkt. Wellicht dat de onderzoeksresultaten aanleiding geven tot een aangepast alternatief van dit proefproject. Deze beslissing ligt echter bij de gemeenteraad.

De gemeente is geïnteresseerd in de verschillende mogelijkheden, innovatieve toepassingen en gebruiksgemak van een digitale inwonerspas. Dit wordt op dit moment verder uitgewerkt. Zo zou deze inwonerspas een toegangsmiddel kunnen zijn tot bijvoorbeeld de ondergrondse vuilcontainers, of kunnen dienen als identificatie.
Provincie:
Tag(s):