maandag, 15. augustus 2011 - 9:28

Schoolklassen dit jaar stuk drukker

Amsterdam

Veel ouder- en onderwijsorganisaties vrezen voor de kwaliteit van het basisonderwijs. Door bezuinigingen op het basisonderwijs kunnen scholen zich minder onderwijsgevenden veroorloven, dus worden de klassen groter.
Dit schrijft het AD maandag.

De krant schrijft dat het schrappen van personeel in heel Nederland leidt tot gemiddeld drie kinderen extra per klas. Dat is althans de verwachting van de PO-raad, de koepel voor het primair onderwijs. De PO-raad gaat uit van een groei van het huidige gemiddelde van 24 naar 27.

De klassen waren al redelijk groot. Dat had te maken met het snijden in het personeelsbestand door de rijks-en gemeentebezuinigingen van de afgelopen jaren en het gebrek aan compensatie voor bijvoorbeeld gestegen energieprijzen. Maar ook het budget voor bijscholen van leerkrachten gaat bij veel scholen fors omlaag.

Een ander probleem is dat veel leerlingen met een handicap of gedragsproblemen terugkeren naar het reguliere onderwijs. Omdat scholen in het speciale onderwijs hun deuren hebben moeten sluiten, moeten reguliere basisscholen nu ook leerlingen opvangen die extra zorg nodig hebben.

Basisschooldirecteur Peter van Bergen tegen Nieuws.nl.: "Er moet veel meer geld voor nascholing en extra onderwijsassistenten. Als hierin niet geïnvesteerd wordt, is er een reële kans dat scholen vastlopen en ze kinderen die extra zorg nodig hebben eigenlijk niet meer kunnen opvangen."
Provincie:
Tag(s):