dinsdag, 20. december 2011 - 18:02

Snelrecht voor Zeeuwse oud & nieuw-verdachten

Middelburg

Net als voorgaande jaren zal er ook tijdens de komende jaarwisseling door politie en Openbaar Ministerie hard worden opgetreden tegen geweld- en overlastplegers en met name ook vuurwerkbommenmakers.

Op 3 januari staat een taakstrafzitting gepland. Op 4 januari in de middag kunnen de eerste verdachten zich voor de politierechter verantwoorden, op 6 januari vindt snelrecht plaats.

De strafeis zal in alle oud en nieuw-zaken 75 procent hoger liggen dan anders. Indien er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) dan zal de strafeis met 200 procent worden verhoogd. Ook zal het OM hogere straffen eisen voor iedereen die stunt met zwaar professioneel (illegaal) vuurwerk of zelf vuurwerkbommen maakt of zelfgemaakte vuurwerkbommen afsteekt. Overtreders komen er niet meer vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs een gevangenisstraf en dus een strafblad krijgen.

Opgelegde taakstraffen moeten direct na de jaarwisseling uitgevoerd worden en opgelegde gevangenisstraffen zullen direct aansluitend op de snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden.

De aangerichte schade wordt op de daders verhaald. Dit kan al tijdens snelrechtzitting, als de grootte van de schade bekend is. Is dat niet het geval dan krijgt de benadeelde (bijvoorbeeld de gemeente) de gegevens van de strafzaak om een civiele procedure te starten. Bij de kantonrechter kan dit op een eenvoudige en snelle manier.

In de rechtbank in Middelburg staat op 6 januari van 9.00 uur tot 13.00 uur een snelrechtzitting gepland voor de eventueel in Zeeland aangehouden verdachten. Snelrecht houdt in dat de verdachte die na inverzekeringstelling in bewaring wordt gesteld, binnen de bewaringstermijn van veertien dagen voor de politierechter moet verschijnen.
Sneller hoger beroep
Indien hoger beroep wordt ingesteld door veroordeelden of het OM, zullen de ressortsparketten en de gerechtshoven deze zaken met voorrang behandelen.

Met het gebruik van snelrecht en supersnelrecht wil het OM net als vorig jaar het signaal afgeven dat normoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd en direct wordt afgestraft.
Provincie:
Tag(s):