dinsdag, 29. maart 2011 - 10:30

Subsidie voor historische rechtspraak in Weert

Weert

Het gemeentearchief Weert heeft voor haar project van de conservering van Jaargedingen Weert over de periode 1481 – 1714 een belangrijke subsidie toegekend gekregen door Metamorfoze.

De Jaargedingen vormen een onderdeel van het Oud Rechterlijk Archief van Weert
Deze documenten zijn een belangrijke kennisbron van de sociaal-economische, culturele en juridische geschiedenis van het katholieke Weert en zijn ‘buitenieën’.
Samen met de marktrechtboeken geeft het een bijna compleet beeld van de civiele rechtspraak in Weert over een periode van bijna 250 jaar. De volledigheid van deze rechtspraakgegevens is uitzonderlijk en uniek voor Nederland.

De Jaargedingen hebben zwaar te lijden gehad in de afgelopen eeuwen, onder meer door voorschrijdende inktvraat. De leesbaarheid loopt in hoog tempo onomkeerbaar terug.
Uit oogpunt van cultuur historisch onderzoek is het belangrijk de Jaargedingen voor het nageslacht te bewaren. Daarom worden de Jaargedingen gerestaureerd, geconserveerd en gedigitaliseerd door gespecialiseerde externe bedrijven. Deze werkzaamheden zijn begin 2013 volbracht.
Provincie:
Tag(s):