woensdag, 3. oktober 2012 - 17:52

Bergeijk eerste Brabantse gemeente met Verklaring Externe Veiligheid

Bergeijk

Gemeente Bergeijk heeft als eerste gemeente in Brabant de bestuurlijke verklaring externe veiligheid ondertekend. Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De provincie heeft dit op 1 oktober 2012 beloond met een certificaat en gebak. De provincie heeft aangegeven verheugd te zijn dat juist een kleinere gemeente als eerste de verklaring ondertekend heeft.

Wethouder Frank van der Meijden geeft aan dat Bergeijk zich bewust is van het thema Externe veiligheid, onder meer door de aanwezigheid van een bedrijf met verhoogd risico. Ook de vertegenwoordiging van Bergeijk in een bestuurlijke en ambtelijke werk-/klankbordgroep zorgt voor draagvlak.

De provincie streeft vanuit haar regierol naar een goede borging van taken externe veiligheid bij de Brabantse organisaties. Daarbij kan gedacht worden dat externe veiligheid goed in bestemmingsplannen verwerkt is, dat het betrokken wordt bij vergunningverlening en dat integraal gewerkt wordt
op dit onderwerp.

Met deze verklaring geeft de gemeente Bergeijk aan dat externe veiligheid binnen alle onderdelen een volwaardige plaats heeft.
Provincie:
Tag(s):