vrijdag, 5. oktober 2012 - 21:49

Berm Wolddijk tussen Ruinen en Ruinerwold weer schoon

Ruinerwold

Half augustus ontving de gemeente De Wolden een melding over asbestdeeltjes in een deel van de wegberm van de Wolddijk. De gemeente heeft direct actie ondernomen. Na specialistisch onderzoek heeft zij besloten om dezelfde dag nog de verontreinigde grond af te graven en op te vullen met zand. Na de ontgraving zijn monsters van de ondergrond genomen. De monsters zijn in een laboratorium onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de ondergrond van de Wolddijk schoon is. De afgegraven grond was afkomstig uit het gemeentelijke gronddepot in Ruinen. Het is niet duidelijk hoe - de kleine hoeveelheid - asbestdeeltjes in de bermgrond zijn gekomen. Om herhaling te voorkomen treft de gemeente maatregelen.

Het verontreinigde materiaal met asbesthoudende stukjes golfplaat (300 m3) is ontgraven en afgevoerd naar het gronddepot. Om de Wolddijk voldoende verkeersveiligheid te houden, had de gemeente de berm deels aangevuld met zand.

Na ontgraving van de verontreiniging zijn monsters van de ondergrond genomen. De monsters zijn in een laboratorium onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de ondergrond van de Wolddijk schoon is. De wegberm van de Wolddijk is nu opnieuw aangevuld met schone zwarte grond. Het afgevoerde materiaal van de berm van de Wolddijk is
onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de verwijderde grond stukjes asbesthoudende golfplaat bevat, maar dat de grond zelf milieutechnisch niet verontreinigd is. De gemeente heeft de bewoners van de Wolddijk tussentijds schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken en de vervolgacties.

Het onderzoek naar de herkomst van de verontreiniging heeft niets opgeleverd. Niet duidelijk is hoe de asbestdeeltjes in de bermgrond terecht is gekomen maar wel dat het om een kleine hoeveelheid gaat. Binnen het terrein zijn visueel geen verdachte concentraties aangetroffen. Om herhaling te voorkomen heeft de gemeente een elektronisch hekwerk geplaatst en registreert zij de aan- en afvoer van grond.

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid geweest. Zolang stukjes golfplaat niet verbrokkelen, kunnen ze geen kwaad. Door het verbrokkelen kunnen asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren door er over heen te lopen of te rijden. Om te voorkomen dat deze stukjes verbrokkelen en asbestvezels vrij komen, heeft de gemeente uit voorzorg de berm met daarin de stukjes golfplaat verwijderd. De verkeersmaatregelen, het bemonsteren, het afvoeren en opnieuw aanvullen van de berm heeft de gemeente € 45.000 gekost.
Provincie:
Tag(s):