woensdag, 12. december 2012 - 9:48

Botsende karakters zetten radiologen op non-actief

Venlo

Het ziekenhuis VieCuri in Venlo heeft twee radiologen op non-actief gesteld. Volgens het ziekenhuis konden de twee niet goed met elkaar overweg en leidde dat tot problemen op de afdeling.

De Raad van Bestuur stelt met deze maatregel de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg te willen waarborgen. VieCuri beschikt over een grote maatschap Radiologie, die uit twaalf medisch specialisten bestaat. Het door een externe radioloog verrichte onderzoek toont aan dat er rondom de betrokken radiologen een gebrek is aan vertrouwen, samenwerking en communicatie.

Botsende karakters
“Botsende karakters zijn de oorzaak van slechte werkverhoudingen op de afdeling,” geeft voorzitter Raad van Bestuur drs. A.C. van Alphen aan. “We hebben moeten constateren dat er slechte werkverhoudingen zijn ontstaan waardoor onder meer de overdracht van patiënteninformatie en het overnemen van patiënten soms moeizaam verliep. Ook waren de betrokken radiologen voor collega's bij tijd en wijle moeilijk bereikbaar. Dat kunnen en willen we ons als ziekenhuis niet veroorloven.”
Provincie:
Tag(s):