woensdag, 7. maart 2012 - 18:37

College Eemsmond wil 't Zielhoes kopen

Het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond wil ’t Zielhoes in Noordpolderzijl kopen voor een marktconform bedrag van € 150.000,-. Het college vraagt de raad om het bedrag beschikbaar te stellen en in te stemmen met het voornemen tot aankoop.

Het college wil er met de aankoop op sturen dat de toekomstige exploitatie van ’t Zielhoes, de haven, de natuurcamping en het voorzieningengebouw in één hand ligt. Dit was een belangrijk uitgangspunt in de Visie op Noordpolderzijl, die in 2003 door de raad is vastgesteld en in 2008 opnieuw is uitgewerkt in een projectplan waarmee de raad heeft ingestemd.

Toekomstige exploitatie
Om ervoor te zorgen dat de toekomstige exploitatie in één hand komt te liggen, is het van belang dat het huidige huurcontract wordt beëindigd. Tussen huurder en verhuurder loopt hierover al enige tijd een rechtszaak. Eerdere pogingen van de gemeente om de rechtszaak te schikken en tot een compromis te komen, zijn mislukt.

>b>Fonds
Stichting Zielhoes Noordpolderzijl is eigenaar van het pand. De gemeente wil het pand kopen van de stichting. Na verkoop heft de stichting zichzelf op. Het aankoopbedrag, na aftrek van een resterende schuld van de stichting van € 20.000,-, wordt ondergebracht in een gemeentelijk fonds waaruit onderhoudskosten van ’t Zielhoes, de haven, het voorzieningengebouw en de natuurcamping worden betaald.
Provincie:
Tag(s):