dinsdag, 6. november 2012 - 21:49

De Wolden is voorbereid op de winter

Zuidwolde

Het college van de gemeente De Wolden heeft het gladheidbestrijdingplan
2012-2013 in oktober vastgesteld.

In dit plan geeft de gemeente aan waar de prioriteiten liggen en zij benoemt hoe uitvoering van de gladheidbestrijding in de komende winter is geregeld. Dit jaar heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt met de zoutleverancier en zijn de routes verder geoptimaliseerd. Een aantal strooiroutes is aangepast vanwege de gewijzigde schoolroutes (brede
scholen), aangelegde fietspaden bij de Eggeweg en Oshaarseweg en na
meldingen vanuit de inwoners. Ook neemt de gemeente de strooiwerkzaamheden voor de Leeuweveenseweg over van Rijkswaterstaat.

De gemeente reserveert jaarlijks € 140.000 euro om haar wegen en fietspaden in de winter begaanbaar te houden. De Wolden besteedt het budget aan het strooien (zout, pekelwater en strooiunits) maar ook aan het operationeel houden van de twee meetstations in Gijsselte en Veeningen. De werkelijke uitgaven zijn afhankelijk van de duur en ernst van de winter.
Provincie:
Tag(s):