zaterdag, 21. april 2012 - 13:47

Defect aan rioolpersleiding Nisse hersteld

Nisse

Het lek dat donderdagmiddag is geconstateerd aan een rioolpersleiding op het knooppunt Drieweg(N665)/Kruiningenpolderweg(N666) tussen Nisse, ’s-Gravenpolder en Ovezande, is hersteld.

De rioolpersleiding vervoert afvalwater vanuit de kern Ovezande naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in ‘s-Gravenpolder. Door het defect moest het afvalwater donderdag tussen 21.00 en 01.00 uur tijdelijk met tankwagens naar de rwzi vervoerd worden.

Het lek werd ontdekt doordat water aan de zijkant van de weg naar boven kwam. Het had de eerste prioriteit had om eerst de exacte locatie van het lek te vinden en het defect te verhelpen. Omdat de kapotte rioolpersleiding in een zogenoemde mantelbuis lag, een buis die be-stemd is voor de doorvoer van kabels en leidingen, kon de leiding vanaf de zijkant onder de weg vandaan gehaald worden en worden vervangen. Omstreeks 02.30 uur kon de herstelde rioolpersleiding weer in gebruik worden genomen. De oorzaak van het lek is nog niet bekend en wordt nader onderzocht.

Door de tijdelijke inzet van tankwagens bleef de overlast voor de directe omgeving beperkt tot verkeers- en daarmee geluidshinder. Hiermee voorkwam het waterschap dat het afvalwater ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht zou komen. Ter hoogte van het defect werd het verkeer gewaarschuwd en was de weg deels gestremd. Het waterschap heeft via twitter gewaarschuwd voor de mogelijke overlast die plaatselijk ontstond.
Provincie:
Tag(s):