woensdag, 26. september 2012 - 12:01

Doorzoekingen in internationaal onderzoek naar mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben dinsdag vier doorzoekingen verricht in de provincie Brabant.

Ook vonden er doorzoekingen plaats in Zwitserland, Duitsland, België en Polen. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op het verhullen van internationale meststromen, waaraan een mestintermediair uit de provincie Brabant vermoedelijk miljoenen euro's aan heeft verdiend. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De mesthandelaar, wordt samen met nog vier andere verdachten, verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte. De verdachten hebben vermoedelijk door het gebruik van diverse BV's in verschillende landen grote hoeveelheden mest proberen te verhullen. In de Meststoffenwet staat hoeveel mest per hectare grond mag worden toegediend omdat anders grote hoeveelheden fosfaat en nitraat in de bodem en het grondwater komen.

Met het niet naleven van de Meststoffenwet zijn grote winsten te behalen. Dit leidt ertoe dat fraudeurs een concurrentievoordeel kunnen halen ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Daarom pakt de overheid dit aan. Er is dan ook een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart. Het vermogen dat verdachten vermoedelijk verdiend hebben door zich niet aan de regels te houden wordt waar mogelijk afgepakt. Er zijn onder andere auto's, quads, motoren en een tractor in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op onroerend goed van verdachten.
Provincie:
Tag(s):