maandag, 17. september 2012 - 21:01

Europese Milieutop in het Noorden

Regio

Ruim 100 deelnemers uit 14 Europese landen, waaronder 30 bestuurders,
nemen vrijdag deel aan de 10e Europese ENCORE milieuconferentie,
georganiseerd door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. ENCORE,
voluit Enviromental Conference of the Regions of Europe, is een netwerk
van Europese milieubestuurders.

In het Familiehotel Paterswolde zijn lezingen en workshops over verschillende milieuthema’s, zoals water, bodem en energie. De uitkomsten van de conferentie geven richting aan het milieubeleid van het Europees Parlement.

Het is de tiende editie van de ENCORE conferentie, die voor het eerst in Nederland plaatsvindt.

Laurentien van Oranje-Nassau vervult de rol van dagvoorzitter en verzorgt een inleiding over samenwerking en duurzaamheid, in het bijzonder over de visie van jongeren daarin. Oud-minister Jacqueline Cramer en Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik leveren eveneens een bijdrage. Daarna volgen bestuurlijke workshops, met het doel te komen tot gezamenlijke vervolgafspraken over onder andere geothermie, koolstofarme regio’s en het beïnvloeden van Europese
milieurichtlijnen.

De conferentie is ook het moment voor Tanja Klip-Martin, gedeputeerde in Drenthe, om het voorzitterschap van ENCORE over te dragen. Vanuit die functie sprak zij de afgelopen twee jaar met de Eurocommissarissen Hedegaard en Potočnik en maakte ze afspraken met het klimaatbureau van de Verenigde Naties. Melanie Huml, milieuminister van Beieren, is de nieuwe kandidaat.
Provincie:
Tag(s):