woensdag, 29. augustus 2012 - 22:56

Gedeputeerde Staten akkoord met nieuwe techniek Thermphos

Thermphos mag verder met de door hun voorgestelde nageschakelde techniek om de uitstoot van dioxine en ammoniak te reduceren. Dat hebben Gedeputeerde Staten op dinsdag 28 augustus 2012 besloten.

Gedeputeerde Staten oordelen dat Thermphos een gedegen onderbouwing voor de gekozen nageschakelde techniek en een reëel tijdpad voor de implementatie heeft. Daarom geven GS goedkeuring aan de door Thermphos ingediende eindrapportage.

Thermphos was verplicht een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van emissiereductie van dioxine en ammoniak en de toepasbaarheid van alternatieve nageschakelde technieken. Dat staat in het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 2 november 2010. De eindrapportage van dat onderzoek moest aan Gedeputeerde Staten van Zeeland worden voorgelegd.

Goedkeuring van de eindrapportage betekent dat Thermphos verder mag met de door hun voorgestelde techniek. Het bedrijf kan nu op korte termijn overgaan tot opdrachtverlening voor de nageschakelde techniek, die 20 miljoen euro kost.

Thermphos mag vanaf 1 januari 2015 minder dioxine en ammoniak uitstoten. Nu geldt voor de uitstoot van dioxine de norm van 0,4 nanogram per m3 lucht. Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe norm van 0,1 nanogram per m3 lucht.
Provincie:
Tag(s):