dinsdag, 24. juli 2012 - 8:41

Gevonde skelet Coevorden gesneuveld in de 80-jarige oorlog

Coevorden

Het skelet dat in maart op het bouwterrein aan de Haven in Coevorden is gevonden, is gedateerd rond 1578.

Dit wijst onderzoek naar de eiken grafkist uit. Het gaat vermoedelijk om een jonge soldaat die is gesneuveld in de 80-jarige oorlog (1568-1648).

Tijdens de 80-jarige oorlog is er zwaar gevochten in de vesting Coevorden. Opvallend is de musketkogel die ter hoogte van de buik is aangetroffen; mogelijk is dit de oorzaak van overlijden is geweest.

Waarschijnlijk gaat het om een noodgraf van een soldaat, omdat het hier een begraving buiten het kerkhof betreft.

Zeer bijzonder
De vondst van het goed bewaarde skelet is zeer bijzonder, aldus de stadsarcheoloog. “In 2004 hebben we in Coevorden bij de aanleg van bedrijventerrein Leeuwerikenveld weliswaar vijf graven gevonden van vermoedelijk (kind)soldaten, maar die skeletten waren vrijwel geheel vergaan. Ook bij andere vondsten van graven in vestingsteden werden alleen losse skeletdelen aangetroffen.”
Provincie:
Tag(s):