vrijdag, 27. januari 2012 - 9:06

Groningen gaat qatpanden aanpakken

Groningen

Nog voor er een verbod komt op quat wil de gemeente Groningen de overlastpanden in de stad sluiten. Een groep van ongeveer vijftig Somaliërs veroorzaken overlast die in en rond de panden quat kauwen.

Vooral het qatgebruik, in combinatie met alcohol, wordt als een grote belemmering gezien voor het slagen van hulp. Het college hoopt dat qat tot de verboden middelen gaat behoren. “Wij verwachten dat het verbieden van qat een positief effect heeft op het hulpverleningsproces van de Somalische Groningers”, aldus B&W. “De ervaring leert dat Somaliërs die geen qat gebruiken in het algemeen beter aanspreekbaar zijn op hun houding en gedrag en meer openstaan voor hulpverlening.”

De Somaliërs in de stad doen het slechter dan alle andere minderheden in Groningen. In de Somalische gemeenschap is sprake van vele problemen als alcohol- en drugsverslaving, werkloosheid, dak- en thuisloosheid, huiselijk geweld, schooluitval en psychosociale aandoeningen. De welzijnsinstelling stichting MJD verleent wel hulp. Maar, stelt het college van B&W, het nakomen van afspraken en het onderhouden van contacten is lastig.
Provincie:
Tag(s):