zaterdag, 6. oktober 2012 - 10:32

Jongeren en hoogopgeleiden laten vaker fiets achter

Utrecht

Hoogopgeleiden en jongeren laten hun afgedankte fiets vaker achter dan andere groepen. Dit blijkt uit onderzoek naar weesfietsen van de Universiteit Utrecht in opdracht van NS en het Kenniscentrum Fietsberaad.

Het onderzoek geeft een nieuwe impuls aan gemeenten om werk te maken van de weesfietsenaanpak. Dat werpt vruchten af, zo blijkt.

De slechte onderhoudsstaat van de fiets is in 82 procent van de gevallen de reden dat mensen hun rijwiel ergens achterlaten. Andere motieven zijn ‘ik wist niet wat ik er anders mee kon doen’ (41procent) en ‘ik heb een andere/betere fiets gekocht/gekregen’ (40 procent). Tijdens een bijeenkomst donderdag 4 oktober 2012 van het Fietsberaad presenteert adviesbureau Berenschot de tweede editie van het Handboek Weesfietsenaanpak met handvatten voor gemeenten.

Meer stallingsruimte vrij
Veel gemeenten met een structurele weesfietsenaanpak zijn tevreden over de resultaten. De handhaving levert veel capaciteit in de fietsenstallingen op. Zo heeft Haarlemmermeer vorig jaar 800 weesfietsen verwijderd en Enschede verwijderde er in het eerste halfjaar van het project ruim 1600. Hierdoor kwam 39 procent van de stallingsruimte bij station Enschede vrij. Ook de gemeente Utrecht hield vorig jaar een weesfietsenactie in de binnenstad. Hierbij werden 1364 fietsen verwijderd. Het opschooneffect was enorm. Er was weer plek vrij in de klemmen. Veel ondervraagden staan achter het verwijderen van weesfietsen. Ze vinden zelfs dat dit nog vaker mag gebeuren.

De meeste mensen laten hun fiets overigens dichtbij huis achter. In woonwijken staan daardoor dus ook veel weesfietsen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen niet weet hoe ze van hun afgedankte fiets af kunnen komen, 65 procent wil meer informatie daarover.
Provincie:
Tag(s):