vrijdag, 25. mei 2012 - 17:34 Update: 08-07-2014 0:51

Kabinet Rutte presenteert Lente-akkoord

Den Haag

De Voorjaarsnota 2012 met het begrotingsakkoord voor 2013 zijn vrijdag in de ministerraad vastgesteld. ‘Het akkoord draagt bij aan gezonde overheidsfinanciën en versterking van de economie’, meldt het ministerie van Algemene Zaken vrijdag.

Het begrotingsakkoord dat de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gesloten is in de Voorjaarsnota opgenomen. Rutte: 'Om het formeel te zeggen: het akkoord is daarmee onderdeel geworden van ons reguliere begrotingsproces.' De minister-president onderstreepte nog eens zijn waardering. '2013 is hierdoor geen verloren jaar geworden.'

'Wij hebben vandaag als kabinet vastgesteld dat we volledig achter dit akkoord staan en daar ook zo snel mogelijk uitvoering aan zullen geven', aldus Rutte. De afgelopen weken zijn enkele onderdelen van het pakket al omgezet in wet- en regelgeving, zoals maatregelen op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de verhoging van de pensioenleeftijd'.

Het ingrijpende pakket aan maatregelen levert in 2013 een besparing van ruim €12 miljard op. Rutte: 'Het zijn ingrijpende maatregelen, daar moeten we niet voor weglopen. Iedereen gaat het merken. Maar er is gekozen voor een evenwichtig pakket. Evenwichtig in de verhouding tussen lastenverzwaringen, bezuinigingen en hervormingen. En evenwichtig in de koopkrachteffecten'.

Eurozone
Minister-president Rutte sprak afgelopen woensdag in Brussel met de andere Europese regeringsleiders over de begrotingsdiscipline en het bevorderen van economische groei.

'De Nederlandse inzet is duidelijk. Houdbare overheidsfinanciën en economische groei staan elkaar niet in de weg', stelt de premier. Nederland zal geen medewerking verlenen aan de Eurobonds. De minister-president: 'Daarmee zouden we moeten gaan meebetalen aan de Spaanse en Italiaanse staatsschuld. Dat gaan we dus niet doen. Wat je wel moet doen is dat de gemeenschappelijke markt beter gaat functioneren.’

Het overleg in Brussel was een voorbereiding op de Europese top op 28/29 juni.
Categorie:
Tag(s):