dinsdag, 18. september 2012 - 16:48 Update: 08-07-2014 0:46

Kabinet wil woningmarkt stimuleren

Het kabinet neemt een aantal maatregelen op de koop- en de huurmarkt om de woningmarkt in beweging te krijgen, de bouw te stimuleren en te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor mensen met lage inkomens en specifieke groepen, zoals ouderen.

Het kabinet vindt het noodzakelijk te investeren in de woon- en leefomgeving om de kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid ervan te versterken. Van de 200 miljoen die per jaar in het Begrotingsakkoord is opgenomen wordt 70 miljoen euro in 2013 (58 miljoen euro structureel) uitgetrokken voor bijdragen (co-financiering) aan energiebesparende maatregelen in zowel grootschalige projecten als (via een fonds) bij particulieren.
Categorie:
Tag(s):