dinsdag, 4. december 2012 - 9:23

Kinderen overhandigen brandbrief met oplossing kinderopvangtoeslag

Den Haag

De bezuinigingen op de kinderopvang zijn al behaald. Dat stelt Samenwerkende partijen Kinderopvang vandaag die een brandbrief naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

"Verdere bezuinigingen in 2013 zijn niet langer nodig. De toekomstige uitgaven aan de kinderopvangtoeslag worden namelijk fors overschat. Dit toekomstig overschot kan in 2013 gebruikt worden om de geplande bezuiniging voor 2013 te voorkomen. Daarmee blijft de kinderopvang toegankelijk voor een grotere groep kinderen die een goede start in hun ontwikkeling maken en voor ouders die actief willen blijven op de arbeidsmarkt''.

De oplossing voor het terugdraaien van de geplande bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag is dinsdagmiddag door kinderen aangeboden aan de Tweede Kamer. De kinderen overhandigden een brandbrief die is ondertekend door negen samenwerkende organisaties (ouderorganisaties, werkgevers en werknemers). De samenwerkende partijen roepen de politiek op af te zien van verdere bezuinigingen in voorbereiding op de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, volgende week.
Provincie:
Tag(s):