maandag, 10. september 2012 - 14:14

Luchtruim is geschikt voor groei van Lelystad Airport

Lelystad

Uit een studie naar het luchtruim boven Schiphol en Lelystad blijkt dat de voorgenomen groei van Lelystad Airport doorgang kan vinden. Dit maakte staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu maandag bekend op het congres van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL).

Ook heeft Atsma samen met minister Hillen van Defensie vandaag de Luchtruimvisie, die over het hele Nederlandse luchtruim gaat, naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hierin staat dat de beschikbare ruimte in het Nederlandse luchtruim efficiënter benut gaat worden. Daarmee blijft Nederland ook in de toekomst door de lucht goed bereikbaar en kan de sterke positie van de luchtvaartsector behouden blijven.

Lelystad Airportb
Uit het Aldersadvies over Lelystad bleek al dat Lelystad Airport zich kan ontwikkelen tot een luchthaven met een capaciteit van 45.000 vliegtuigbewegingen. Hiermee kan de luchthaven vanaf 2015 een deel van de groei op Schiphol overnemen. Dit biedt kansen voor de regionale economie rond Lelystad Airport en voor de mainportfunctie van Schiphol.

Er moest nog onderzocht worden in hoeverre het luchtruim boven Schiphol en Lelystad geschikt gemaakt kan worden om de vluchten van en naar Lelystad te accommoderen. Nu blijkt dat dit in principe mogelijk is. Partijen gaan dit nu verder uitwerken om een business case te maken.

'Voor de Nederlandse luchtvaart is de ontwikkeling van Lelystad Airport een grote kans. Dit is dus goed nieuws voor Lelystad Airport, een luchthaven met enorm veel potentie', aldus Atsma.

De Luchtruimvisie
Ook maakte Atsma op het congres bekend dat de Luchtruimvisie gereed is waarin het luchtruim efficiénter ingericht wordt. Het Nederlandse luchtruim ligt in het meest druk bevlogen luchtruim binnen Europa. Door een betere organisatie van het luchtruim worden ‘’files in de lucht’’ opgelost en blijft Nederland ook in de toekomst door de lucht goed bereikbaar.

De luchtruimdelen die gebruikt worden voor vluchten van en naar de mainport Schiphol worden gescheiden van de luchtruimdelen die gebruikt worden door verkeer dat de regionale luchthavens aandoet, militair verkeer, en al het overig luchtverkeer.

Daarnaast wordt het verkeer voor de luchtverkeersleiding betrouwbaarder en meer voorspelbaar. Dit creëert ruimte voor de gewenste groei op Schiphol (510.000 vliegbewegingen in 2020) en het versterkt de netwerkkwaliteit van de luchthaven.

Daarnaast blijft Defensie in staat om haar taken uit te blijven voeren en daarvoor te oefenen. Tegelijkertijd kan er dan zo gevlogen worden dat, daar waar mogelijk, hinder wordt beperkt. Ook kunnen vliegtuigen ‘’directere routes’’ vliegen wat kosten en CO2-uitstoot bespaart.

Alle luchthavens profiteren van een nieuwe inrichting en ruimte in de lucht; er komt ruimte voor Lelystad en Eindhoven, waar 70.000 vluchten van Schiphol naar toe gaan, die niet aan de mainport gebonden zijn.

Doordat het gebruik van het luchtruim flexibeler wordt, zal ook de bereikbaarheid van de andere luchthavens verbeteren. Voor de recreatieve luchtvaart zal in de toekomst ruimte blijven buiten het luchtruimdeel dat exclusief voor Schiphol gereserveerd zal zijn.

De civiele en militaire luchtverkeersdienstverlening wordt stapsgewijs samengevoegd. In het lagere luchtruim rond de luchthavens worden de huidige vier civiele en zes militaire gescheiden luchtruimdelen vervangen door maximaal drie gezamenlijke.

Hiermee vervalt het onderscheid tussen civiel en militair luchtruim waardoor meer flexibiliteit en gebruiksmogelijkheden ontstaan. Het blijft voor Defensie mogelijk om de militaire luchthavens te bereiken en oefeningen in het luchtruim te houden.

De nieuwe structuur past binnen de stappen die Nederland neemt om te komen tot één Europees luchtruim en de verdere invulling van het Functional Airspace Block Europe Central. Deze Europese samenwerking maakt kortere routes mogelijk met kortere vliegtijden, lagere kosten en vermindering van CO2 uitstoot terwijl tegelijkertijd de militaire luchtruimbehoefte kan worden ingevuld.

De nieuwe luchtruimstructuur uit de Luchtruimvisie wordt de komende jaren verder uitgewerkt en ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):