maandag, 20. augustus 2012 - 13:32

Marianne Thieme komt met wetsvoorstel tegen plezierjacht

Den Haag

Marianne Thieme zal een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de Flora- en faunawet indienen. In de huidige wetgeving is bepaald dat haas, fazant, patrijs, wilde eend, konijn en houtduif bejaagd mogen worden zonder dat daar noodzaak voor is. Andere diersoorten zijn op dit moment alleen te bejagen als de jager een aanwijzing, vrijstelling of ontheffing heeft.

De Partij voor de Dieren wil dat geen enkel dier meer zo maar bejaagd mag worden, zonder dat daar een aanwijzing, vrijstelling of ontheffing voor nodig is.

Het louter voor de lol van de jager toestaan van het doden van dieren moet worden beëindigd. Met de initiatiefwet van Thieme zullen voor elke vorm van jacht nut en noodzaak aangetoond moeten worden.

Uit de vandaag gepresenteerde Groene Kieswijzer blijkt dat naast de Partij voor de Dieren ook VVD, CDA, PvdA, SP, D66 en GroenLinks de plezierjacht afwijzen, waarmee een ruime Kamermeerderheid ontstaat voor het wetsvoorstel. De PVV neemt niet deel aan de Groene Kieswijzer maar heeft bij eerdere gelegenheden al aangegeven de plezierjacht af te wijzen.

De Partij voor de Dieren is overigens ook zeer kritisch op de bejaging van dieren die plaatsvindt via aanwijzing, vrijstelling of ontheffing, omdat ook op die wijze grote aantallen dieren gedood worden.

Voor het terugdringen van die aantallen is het allereerst nodig dat de overheid de verstrekte toestemmingen openbaar maakt, zodat het veronderstelde nut en de noodzaak in de openbaarheid getoetst kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):