donderdag, 21. juni 2012 - 9:29

"Meer blauw op straat lost criminaliteit niet op"

Apeldoorn

Meer blauw op straat is geen effectieve manier om de criminaliteit in Nederland aan te pakken. Een stevige aanpak van criminaliteit vraagt vooral om betere samenwerking tussen politie, burgers, bestuur en bedrijven.

Dat betoogt Nicolien Kop, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan de Politieacademie op 21 juni in haar lectorale rede "Van opsporing naar Criminaliteitsbeheersing".

Vijf strategische implicaties

Kop: 'Bij een misdrijf kijkt iedereen vaak alleen naar de politie en hoe zij de dader gaat opsporen. Dat is niet terecht en niet effectief. Burgers, bedrijven en bestuur kunnen gezamenlijk een hoop doen om misdrijven te voorkomen en om de politie te helpen bij de opsporing.'

In haar lectorale rede haalt Kop het voorbeeld aan van een reeks brandstichtingen in een afgelegen, landelijk gebied. Kop: 'Voor de politie is het moeilijk om die dader te vinden, omdat de brand bijna alle sporen vernietigt. Opsporing van de dader is echter ook maar een deel van de zaak. Strafrecht is niet het enige belang en instrument. Zo'n serie branden kan al snel dodelijke slachtoffers tot gevolg hebben en brengt een hoop onrust in een gemeente. Het is dan niet logisch dat de politie de regie krijgt over dit probleem. Het is veel effectiever gezamenlijk te kijken naar wat iedere partij vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid kan bijdragen om de volgende brand te voorkomen.'

Ook veel nieuwe vormen van criminaliteit maken samenwerking en preventie effectiever dan het vergroten van de opsporingscapaciteit of meer blauw op straat. Kop: "De meeste criminelen zullen hun misdrijf sowieso niet plegen in het zicht van de wijkagent. Maar misdrijven zijn ook steeds minder plaatsgebonden. Denk aan fishing via internet. Door samen met banken, burgers en bestuur maatregelen te nemen die gericht zijn op het voorkomen van dit type misdrijven, krijgen we minder criminaliteit dan dat we op zoek gaan naar die anonieme dader achter een pc aan de andere kant van de wereld."
Provincie:
Tag(s):