maandag, 30. juli 2012 - 13:50

Minder regels voor enkele Natura 2000 gebieden

Sneek

In 13 Natura 2000-gebieden komen minder regels voor de bescherming van bepaalde planten- en diersoorten. 'Daarmee geeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) invulling aan zijn tienpuntenplan van september 2011', meldt het ministerie maandag.

Er komt op deze manier meer ruimte voor economische en maatschappelijke activiteiten in Natura 2000-gebieden.

Gebieden
De 13 gebieden waar de natuurbescherming minder streng wordt zijn Witte en Zwarte Brekken, Sneekermeergebied, Deelen, Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied, Elperstroomgebied, Arkemheen, IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Polder Zeevang, Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten en Veerse Meer.

In totaal verandert de bescherming van 8 planten- en diersoorten; in de meeste gebieden gaat het om de minder strenge bescherming van de Noordse Woelmuis en de Meervleermuis.

Bescherming planten- en diersoorten
Het schrappen van de beschermende regels leidt niet tot verarming van de natuur, omdat de bescherming van de planten- en diersoorten waar het hier om gaat, ook buiten Natura 2000-gebieden plaatsvindt.

Uit het besluit om de extra regels te schrappen blijkt dat Natura 2000-besluiten niet in beton zijn gegoten, maar aangepast kunnen worden: 'Ik wil nuchter met Natura 2000 omgaan, met behoud van Europese bescherming zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen. Natuur moet niet iets zijn waar mensen zich aan ergeren, maar natuur is om van te genieten, dat wil ik bereiken'.
Provincie:
Tag(s):