donderdag, 6. september 2012 - 19:09

Moeder en vriend in de cel voor doden 3-jarig jongetje

Utrecht

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Utrecht celstraffen van respectievelijk dertig maanden (waarvan vijftien maanden voorwaardelijk) en acht jaar geëist tegen de moeder van de 3-jarige Nouafel en haar vriend.

Het kind kwam op 27 maart 2011 te overlijden door mishandeling. De partner van de moeder wordt verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend; de moeder zelf wordt medeplichtigheid verweten.

Deskundigen stelden vast dat het letsel dermate ernstig was dat het niet veroorzaakt kon zijn door een gewoon ongeluk. Het kind overleed aan een buikvliesontsteking, veroorzaakt door twee darmperforaties. Oorzaak hiervan moet zijn heftig geweld tegen de buik van het kind.

Twee getuigen die samen met de vriend van moeder gedetineerd zaten, hebben van hem gehoord dat hij verantwoordelijk is voor de dood van het jongetje.
Het onderzoek heeft ook een belastende verklaring jegens de moeder opgeleverd. Zij zou een vriendin hebben verteld dat zij het kind in de buik had geschopt. Deze informatie is grondig onderzocht, maar er is geen verder bewijs gevonden dat ooit een dergelijk gesprek heeft plaatsgevonden en de beide vrouwen ontkennen dit ook. De officier moet daarom concluderen dat het hier om een van de vele geruchten ging die de ronde deden.

De officier van justitie heeft beiden aanvankelijk moord dan wel doodslag ten laste gelegd. Het onderzoek wijst echter uit dat de man niet de opzet had om het kind te doden. Daarom wordt hem `zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend' verweten en mishandeling. Strafverzwarende omstandigheid is dat hij de vaderrol op zich had genomen. Het kind noemde hem ook papa. De officier eiste een celstraf van acht jaar tegen hem.

De officier vindt dat de moeder medeplichtig is aan de zware mishandeling van haar kind, de dood ten gevolge hebbend. Sinds de verdachte in hun leven was, vertoonde Nouafel geregeld blauwe plekken. De moeder moet dit hebben gezien. Ze negeerde de signalen, schakelde de hulpverlening niet in en bracht het kind niet in veiligheid. Ze nam het aanbod van anderen om voor het kind te zorgen niet aan. In tegendeel: ze liet de verdachte alleen met haar kind en stelde hem daarmee bloot aan zijn geweld. Tegen haar eiste de officier dan ook dertig maanden (waarvan vijftien maanden voorwaardelijk) celstraf.
Provincie:
Tag(s):