dinsdag, 16. oktober 2012 - 14:07

Motie over verbreding Ring Utrecht

Utrecht

Zowel de SP als de PvdA dienen tijdens de vergadering van Provinciale Staten moties in over de verbreding van de Ring Utrecht. Zij willen van Gedeputeerde Staten (GS) weten waarom zij niet geïnformeerd zijn over de wegverbreding en de instemming met het plan van minister Schultz om zo het verkeersknelpunt op te lossen.

De SP herinnert GS aan het coalitieakkoord, waarin staat dat bij de uitbreiding gezocht zal worden naar het meest milieuvriendelijke alternatief. De uitbreiding was eerder besproken, maar een definitieve keus voor 2x7 rijstroken was nieuw voor Provinciale Staten. GroenLinks en D66 laten weten ook bezorg te zijn over de plannen. Zij dienen een motie in waarin zij van GS vragen om bij verdere uitwerking van de plannen zich in te zetten voor een goede inpassing op het gebied van ruimte, luchtkwaliteit en geluid.

De motie van de SP en de PvdA om niet in te stemmen met het plan van minister Schultz (Infrastructuur) haalt geen meerderheid; de motie van GroenLinks en D66 is aanvaard.
Provincie:
Tag(s):