woensdag, 19. september 2012 - 14:35

Mysterie trillingen toren RWS Utrecht ontrafeld

Utrecht

De oorzaak van de trillingen van het gebouw Westraven in Utrecht is gevonden. Dit heeft de Rijksgebouwendienst woensdag bekendgemaakt.

Uit het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen en de daarmee samenhangende veiligheid van het gebouw Westraven is gebleken dat een combinatie van factoren, waaronder het gebruik en de wijze van bevestiging van de glaswasinstallatie, de specifieke bouwwijze en het meubilair, heeft geleid tot trillingen die door medewerkers van Rijkswaterstaat zijn gevoeld op 27 en 28 juni 2012.

Uit het onderzoek van de Rijksgebouwendienst blijkt dat de veiligheid niet in het geding is geweest en dat de trillingen niet hebben geleid tot schade aan het gebouw. TNO en de gemeente Utrecht hebben de bevindingen en aanpak van het onderzoek en de conclusies onderschreven.

Oorzaak trillingen
Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van de glaswasinstallatie de bron van de trillingen is. In bepaalde posities, vooral op de hoeken van het gebouw en bij bewassing van de hoogste verdiepingen, veroorzaakt het gebruik van deze installatie trillingen.

Omdat de balken en het frame van de glaswasinstallatie plaatselijk rechtstreeks op de stalen kolommen van het gebouw zijn gemonteerd, worden de trillingen gemakkelijk doorgegeven aan het gebouw: via de kolommen aan de vloeren en via de vloeren aan de bureaus.

De frequentie van de trillingen in het gebruik van de glaswasinstallatie valt samen met de eigenfrequentie van de vloeren en de bureaus. Dit versterkt de beweging. Het probleem met de glaswasinstallatie wordt opgelost en tot die tijd wordt de installatie niet gebruikt.

Herstelwerkzaamheden
Om de oorzaak van de trillingen te kunnen achterhalen is het gebouw uitgebreid onderzocht. Uit het gevelonderzoek is gebleken dat de bevestiging van de stalen stijlen van de vides in de voor- en achtergevel niet voldoet.

De bevestigingen, die bestaan uit in het beton gelijmde ankers, zijn ontworpen om krachten door wind en temperatuurverschillen te kunnen opvangen. De huidige bevestiging kan volgens het onderzoek de krachten onvoldoende opnemen.

Om risico's voor de veiligheid van medewerkers uit te sluiten is tot herstelwerkzaamheden besloten. Hierdoor kunnen de medewerkers van Rijkswaterstaat nog niet terugkeren naar het kantoorpand Westraven.

Deze herstelwerkzaamheden zijn naar verwachting op 1 januari 2013 afgerond. Zodra een meer gedetailleerde planning gereed is, wordt bekend gemaakt wanneer de medewerkers weer kunnen terugkeren naar kantoorgebouw Westraven.


In totaal gaat het om 25 stijlen die hersteld moeten worden. Het kantoorgebouw Westraven heeft 5 vides, waarvan 2 in de voorgevel en 3 in de achtergevel. De vides spelen geen rol in de constructieve veiligheid van het gebouw.

In kantoorgebouw Westraven werken ongeveer 1500 medewerkers van Rijkswaterstaat. Tijdens de herstelwerkzaamheden blijven de medewerkers op alternatieve locaties gehuisvest.
Provincie:
Tag(s):