vrijdag, 21. september 2012 - 15:30

Negatief zwemadvies Zwolse Hoek opgeheven

Swifterbant

De provincie Flevoland laat het negatief zwemadvies voor de Zwolse Hoek nabij de Ketelbrug in de gemeente Noordoostpolder vervallen vanaf vandaag, 21 september 2012.

De waarschuwingen voor blauwalg voor het Laakse Strand (Zeewolde) en de Houtribhoek (Lelystad) blijven voorlopig nog van kracht.

Watermonsters
Uit watermonsters is gebleken dat de waarden van bacteriën (Ecoli-bacterie) weer normaal zijn geworden bij het strand Zwolse Hoek. Daarom is het negatief zwemadvies opgeheven.

Waarschuwingen Laakse Strand en Houtribhoek
Het zwemwater bij het Laakse Strand (Zeewolde) en Houtribhoek (Lelystad) bevat blauwalg. De waarschuwingen blijven hier van kracht. Volgende week worden weer watermonsters genomen waaruit zal blijken of het water vrij is van blauwalg.

Deze waarschuwingen en adviezen zijn tot stand gekomen in overleg met de water- en strandbeheerder. De genoemde stranden blijven wel toegankelijk, maar zwemmen wordt dus ontraden.

De situatie ter plekke wordt nauwlettend gevolgd door de strand- en waterkwaliteitsbeheerder. De informatieborden bij de stranden worden voorzien van extra informatie over de huidige stand van zaken over de kwaliteit van het zwemwater. Dit gebeurt door middel van stickers.
Provincie:
Tag(s):