maandag, 7. mei 2012 - 11:24

OM: geen verdenking discriminatie coffeeshophouders

Maastricht

Er zijn bij het OM tot nu toe zeven meldingen van discriminatie binnengekomen tegen een aantal Limburgse coffeeshophouders. Dit gebeurde nadat zij personen zonder een wietpas de toegang tot hun coffeeshop weigerden.

De bezoekers zijn geweigerd op basis van het ingezetenencriterium, dan wel het besloten clubcriterium. Volgens het OM is hierbij dus geen sprake geweest van discriminatie van personen wegens ras, huidskleur, of etnische of nationale afstamming

In het nieuwe coffeeshopbeleid kan men enkel een coffeeshop bezoeken als men in de gemeentelijke basisadministratie van de plaats waar de coffeeshop staat is ingeschreven (ingezetenencriterium) en men lid is van die coffeeshop. Daarbij spelen zaken als ras, huidskleur, etnische afstamming geen rol. Beide criteria (ingezetenen en besloten club) brengen een beperking aan in de personen die een coffeeshop kunnen bezoeken, maar zijn daarmee dus niet discriminatoir zoals aangegeven in het Wetboek van Strafrecht.
Provincie:
Tag(s):