maandag, 30. juli 2012 - 12:39

Omzet woonwinkels daalt al meer dan 3 jaar

Den Haag

In het eerste kwartaal van 2012 kwam de omzet van de woonwinkels 5 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2011.

De daling is geheel toe te schrijven aan teruglopende verkopen. De omzet van de woonbranche krimpt sinds het begin van de crisis eind 2008. Vooral de keukenzaken boekten fors omzetverlies. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Omzet sinds eind 2008 gedaald
De omzet van de woonwinkels slinkt sinds het laatste kwartaal van 2008. Dieptepunt vormde het derde kwartaal van 2009, toen de omzet met bijna 11 procent afnam. Daarna werd de omzetkrimp tot het eind 2010 steeds kleiner. In de eerste drie kwartalen van 2011 bleef het omzetverlies beperkt tot rond de 1 procent, maar inmiddels neemt de krimp weer toe.

Flink omzetverlies keukenzaken
Vooral de keukenzaken kampten de afgelopen 3,5 jaar met flinke omzetverliezen. In 2009 en 2010 bedroeg het omzetverlies ieder kwartaal steeds 8 procent of meer. In het laatste kwartaal van 2009 was dat zelfs 17 procent. In de eerste helft van 2011 leken de keukenwinkels zich enigszins te herstellen, maar in het eerste kwartaal van dit jaar kwam hun omzet weer 14 procent lager uit dan een jaar eerder.

Minder vraag naar producten woonwinkels
De vraag naar producten van woonwinkels hangt onder meer samen met het aantal verhuizingen en de hoeveelheid gereedgekomen nieuwbouwwoningen. In 2011 zijn er ruim 20 procent minder mensen verhuisd dan in 2008, terwijl het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen ruim een kwart lager was. Dit had zijn weerslag op de verkopen: hoewel de prijzen in de woonbranche in het eerste kwartaal van 2012 licht stegen, was dat niet genoeg om het verlies aan volume te compenseren.
Categorie:
Tag(s):