dinsdag, 4. september 2012 - 22:10

Onderzoek reisgedrag verkeer op de N33

Assen

Rijkswaterstaat voert op dinsdag 11 september aanstaande gelijktijdig in Assen Zuid op de Haarweg en op de hoofdrijbaan op de N33 in de richting van Zuidbroek onderzoek uit naar het reisgedrag van voorbijkomende voertuigen. Daarnaast wordt op maandag 10 september aanstaande vanaf 19.00 uur tot dinsdag 11 september 19.00 uur al het passerende verkeer op alle op- en afritten op de N33 vanaf Assen Zuid tot en met Zuidbroek, in beide richtingen, geteld.

Rijkswaterstaat wil hiermee beter inzicht krijgen in onder andere de herkomst en bestemming van de automobilisten en vrachtauto’s en van de hoeveelheid verkeer op deze rijkswegen. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt als aanvulling op de reeds beschikbare informatie (o.a. uit permanente telpunten) over het aantal voertuigen dat op deze wegen rijdt. Jaarlijks voert Rijkswaterstaat soortgelijke onderzoeken uit op haar wegennet.

Voor het onderzoek naar het reisgedrag worden op dinsdag 11 september tussen 06.00 uur en 19.00 uur gelijktijdig in Assen Zuid op de Haarweg en op de hoofdrijbaan op de N33 in de richting van Zuidbroek, alle kentekens van het passerende verkeer, zowel vrachtauto’s als personenauto’s, genoteerd.

Uit de geregistreerde kentekens wordt vervolgens een steekproef genomen. Rijkswaterstaat vraagt vervolgens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adressen op die bij de kentekens horen. Deze automobilisten krijgen na enkele dagen een envelop met een enquêteformulier thuis gestuurd en het verzoek om deze enquête in te vullen en te retourneren. In het formulier wordt onderscheid gemaakt tussen vrachtverkeer en personenvervoer. Bij het vrachtverkeer wordt specifiek gevraagd naar de belading en de frequentie waarin het traject wordt afgelegd. Aan de reizigers van de personenauto wordt onder andere ingegaan op het traject, het aantal inzittenden en de reden van de reis (zakelijk, recreatief).
Provincie:
Tag(s):