vrijdag, 30. november 2012 - 17:26

Opstarten reactor Petten stilgelegd om koelsysteem

Petten

Tijdens de geplande onderhoudsstop, die gestart is op 11 november 2012, heeft NRG bij de voorbereidingen om de reactor weer op te starten een afwijking ontdekt in het koelwatersysteem van de reactor. Dit meldt NRG vrijdag.

Het opstarten van de reactor is hierdoor uitgesteld. Om de aard, omvang en oorzaak van deze afwijking te achterhalen, is er direct een onderzoek gestart.

Geen gevaar mens milieu
Naast een visuele inspectie is er ook een veiligheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan moeten meer inzicht geven in de afwijking. NRG rapporteert omtrent de status en voortgang van het onderzoek aan de bevoegde autoriteiten. Er is geen sprake van risico voor mens en milieu.

NRG kan nog geen indicatie geven wanneer de reactor weer wordt opgestart. In afstemming met AIPES, wereldwijde organisatie die producenten en afnemers van medische isotopen bij elkaar brengt, wordt er naar gestreefd om de continuïteit in productie van medische isotopen zo optimaal mogelijk te houden. NRG verwacht medio december meer informatie te kunnen geven.
Provincie:
Tag(s):