vrijdag, 21. december 2012 - 15:33 Update: 03-07-2014 1:03

Scheidsrechter bestraft protest meteen met geel

Scheidsrechter bestraft protest meteen met geel

Na de winterstop in het betaald voetbal gaat de KNVB de huidige regelgeving stringenter handhaven. ‘Commentaar door een speler na een beslissing van de arbitrage wordt direct met een gele kaart bestraft’, meldt de KNVB vrijdag.

Met als devies ‘Zonder Respect Geen Voetbal’ is twee weken geleden, naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Almere waarbij grensrechter Richard Nieuwenhuizen na een mishandeling door spelers om het leven kwam, een campagne uitgerold. ‘Alle ondertekenaars realiseren zich dat we na de winterstop een nieuwe en scherpere invulling moeten geven aan het zogeheten ‘normatief kader’ van de KNVB’, aldus de KNVB. Concreet betekent dit dat er geen nieuwe regels komen, maar dat de KNVB de huidige regelgeving stringenter gaat handhaven: • Van de (wissel-)spelers kan alleen de aanvoerder inhoudelijke vragen stellen aan de scheidsrechter bij onduidelijkheden; • Protesteren in woord en/of gebaar door (wissel-)spelers tegen beslissingen van de arbitrage wordt bestraft met een gele kaart; • De instructiezone voor trainers/coaches mag slechts gebruikt worden voor het instrueren van het eigen team. Functionele communicatie met de arbitrage/4e official is vanzelfsprekend wel toegestaan; • Aanmerkingen op, dan wel protesten tegen de leiding door trainer/coaches worden bestraft met een waarschuwing in eerste instantie en heenzending in tweede instantie. [b]Beslissing arbitrage simpelweg accepteren[/b] Samengevat: het is irrelevant of de beslissing van de arbitrage juist is of niet; trainers/coaches en spelers hebben deze beslissing simpelweg te accepteren. Voor de tweede seizoenshelft worden alle clubs gevraagd de ‘Gedragscode Officials Betaald Voetbal’ hernieuwd te ondertekenen. De huidige code is op verzoek van de Algemene Vergadering Betaald Voetbal reeds in 2007 opgesteld en ziet toe op de wijze waarop binnen het betaald voetbal met elkaar wordt omgaan. Iedereen die professioneel dan wel vrijwillig actief is in het betaald voetbal, valt onder de reikwijdte van deze gedragscode. Ondertekening dient door de aanvoerder, hoofdtrainer en directeur te geschieden. De navolgende overtredingen (artikel IV) zijn naar de mening van ondergetekenden onacceptabel en behoren door de daarvoor aangewezen tuchtrechtelijke organen vervolgd te worden: • Gedrag of uitlatingen waardoor het betaald voetbal in diskrediet gebracht wordt (negatieve beeldvorming); • Gedrag of uitlatingen die een beledigend dan wel onnodig grievend karakter hebben, met name ten aanzien des persoons; • Onbehoorlijk gedrag met betrekking tot gastheerschap, hoffelijkheid; • Onbehoorlijk gedrag inzake het aantrekken van (jeugd-)spelers, coaches en officials; • Niet of onvoldoende optreden tegen onbehoorlijk of provocatief gedrag van werknemers, supporters en overige direct betrokkenen; • Het op onbehoorlijke wijze geven van commentaar op collega officials, clubs en/of aan het voetbal gelieerde organisaties in de media; • Het op verbale en non-verbale wijze in diskrediet brengen van de arbitrage. Het sanctiemodel dat aan deze gedragscode verbonden is, wordt in de winterstop nog eens kritisch geëvalueerd en met de voorzitters van de tuchtrechtelijke organen (aanklager, tuchtcommissie, commissie van beroep) besproken. Het moge voor zich spreken dat sancties niet zozeer bestaan uit boetes, maar veeleer uit wedstrijdschorsingen daar dit de kern van de voetbalsport raakt.
Categorie: