maandag, 25. juni 2012 - 10:03 Update: 08-07-2014 0:49

Stemming ondernemers industrie onverminderd somber

Den Haag

De ondernemers in de industrie zijn in juni onverminderd somber. Het producentenvertrouwen kwam uit op -4,8 tegen -5,0 in mei. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, de verwachte productie in de komende drie maanden en het oordeel over de voorraden gereed product.

Het oordeel over de orderpositie verbeterde weer iets, na drie maanden met een verslechtering. Het oordeel over de vooraden veranderde nauwelijks. Daarentegen verslechterde de verwachting over de productie in de komende drie maanden.

Het aantal ondernemers dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden zag toenemen was, net als vorige maanden, kleiner dan het aantal dat de waarde zag afnemen. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) nam af en kwam uit op 99,6.

Over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche waren de ondernemers iets minder pessimistisch dan in de voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was echter nog beduidend groter dan het aantal dat een toename voorziet.
Categorie:
Tag(s):