dinsdag, 19. juni 2012 - 19:35

Vierdaagse moet instabliele Waalkade mijden

Nijmegen

De gemeente Nijmegen wil zo snel mogelijk starten met het herstel van de damwand aan de Waalkade.

Daarnaast heeft de burgemeester uit veiligheidsoverwegingen besloten dat de wandelmars op woensdag niet over de Waalkade kan gaan en dat ook het traditionele vuurwerk dit jaar niet plaats zal kunnen vinden.

Op 15 juni heeft de gemeente besloten de Waalkade tussen de Grotestraat en Veemarkt af te sluiten voor al het verkeer op de kade. Tevens is een afmeerverbod ingesteld voor de scheepvaart. Reden hiervan was dat de damwand instabiel is geworden. Deze instabiliteit is gebleken uit metingen van afgelopen week.

In eerste instantie is het gehele deel van de kade afgesloten. Na onderzoek blijkt het mogelijk om een deel van de weg voor het verkeer weer open te stellen. Daarvoor zal de bestrating worden aangepast. Dit zal eind van deze week zijn gerealiseerd.

Over het gehele westelijk deel van de Waalkade zal een strook van ongeveer 10 meter vanaf de damwand verboden gebied blijven.

Inmiddels worden maatregelen getroffen om verdere instabiliteit tegen te gaan. Dit gebeurt door het storten van stenen aan de voet van de kade vanaf de waterkant. Nu de urgentie van vervanging door de recente metingen aanzienlijk is toegenomen, wil het college zo spoedig als mogelijk met de vervanging van de damwand starten.

Vierdaagse
De burgemeester heeft vanwege deze situatie besloten dat de marsroute van de Vierdaagsemarsen op woensdag niet over de Waalkade kan lopen. Het beschikbare wegdek wordt hier voor de wandelaars zo smal dat dit onaanvaardbare veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat betekent dat er een alternatieve route moet komen. Deze wordt de komende dagen uitgewerkt.

Daarnaast zal het traditionele Vierdaagsevuurwerk zoals dat ieder jaar tijdens de Vierdaagsefeesten plaatsvindt niet door kunnen gaan. Omdat een deel van de Waalkade is afgesloten is de verwachting dat de drukte op het andere deel zodanig toeneemt, dat daar een onverantwoord veiligheidsrisico ontstaat.

De besturen van de Vierdaagsefeesten en Vierdaagsemarsen onderschrijven het belang van deze maatregelen. De komende dagen zullen de partijen intensief overleggen over de gevolgen van deze wijzigingen en alternatieven uitwerken.
Provincie:
Tag(s):