maandag, 13. februari 2012 - 10:08

Vorst voorbij, gemalen in Fryslan stapsgewijs aan

De vorst is voorbij. Smeltend ijs en het ontdooien van de grond zorgen voor oplopende waterstanden in de polders. Daarom zet Wetterskip Fryslan vanaf vandaag de gemalen in Fryslan en het Westerkwartier weer stapsgewijs aan.

Hiermee is de werking van het 'Draaiboek IJs' van het waterschap opgeheven. Met een eventuele terugkeer van de vorst is zo lang mogelijk rekening gehouden. Bij een overtuigende dooi is een hervatting van bemaling zonder twijfel noodzakelijk.

Tijdens het laatste IJsoverleg maandagochtend, met vertegenwoordigers van de provincie Fryslan, de Friesche IJsbond en het waterschap, zijn de laatste afspraken gemaakt.

Stabiele dooi
De weersverwachting voor de komende week toont een stabiele periode met overdag en 's nachts temperaturen boven het vriespunt. Hierdoor ontdooit de bodem en komt het grondwater in de polders weer in beweging. Bovendien wordt er neerslag verwacht. Daarom zet Wetterskip Fryslan de gemalen aan om de reguliere waterstanden weer in te stellen. Het waterschap heeft de waterstand op de Friese boezem voor de vorstperiode maximaal onder streefpeil gebracht. Vanwege het mooie winterweer, met matige tot strenge vorst in de afgelopen twee weken, is de boezemwaterstand amper gestegen. Daardoor is er nu voldoende capaciteit om het water uit de polders op te vangen.

Gemalen ijsvrij
Om te kunnen malen, moeten de gemalen ijsvrij zijn. De afgelopen dagen heeft het waterschap hiervoor voorbereidingen getroffen. Veel gemalen die zijn vastgevroren worden vanaf maandag ijsvrij gemaakt. Gestart wordt in die gebieden waar het water het meest is gestegen. Aansluitend zal vanaf dinsdag ook voorzichtig worden begonnen met het afstromen van de Friese boezem. Hiervoor worden de sluizen in Harlingen en Dokkumer Nieuwe Zijlen open gezet.

Voorzichtig
Het waterschap gaat voorzichtig te werk met het opstarten van de poldergemalen. Te snel afvoeren van water, kan schade aanbrengen aan oevers en kaden door aanhangend ijs. Het aanzetten van gemalen zorgt voor stroming van het water, waardoor het ijs onbetrouwbaar wordt. Daarom adviseert het waterschap om de berichten van ijswegencentrales en De Friesche IJsbond goed in de gaten te houden.
Provincie:
Tag(s):