vrijdag, 26. april 2013 - 13:34 Update: 03-07-2014 0:58

3016 Lintjes uitgereikt, 369 verzoeken voor een lintje afgewezen

Foto van lintjes koninklijke onderscheiding | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3016 Koninklijke onderscheidingen verleend. Bekende Nederlanders (BN-ers) die een lintje kregen zijn Jack van Gelder en Gerard Joling.

In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 15 personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 3001 personen. Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben 39 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Er zijn 3385 voorstellen voor de lintjesregen 2013 of de Algemene Gelegenheid 2013 ontvangen. Over 369 voorstellen (10,90 % van het totaal bij de lintjesregen 2013) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.De lintjesregen 2013 laat de volgende ontwikkelingen zien:

1.Er zijn 1041 vrouwen bij de lintjesregen 2013 gedecoreerd, dat komt neer op 34,52 %. Het aantal mannen bedraagt 1975 (65,48 %).
2.Van alle gedecoreerden zijn er 2608 (86,47 %) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1632 mannen en 976 vrouwen.
3.Gelet op het aantal gedecoreerde vrouwen, komt naar voren dat in provincie Friesland het aandeel van de vrouwen het grootst is, van de 105 personen zijn er 44 vrouw (41,90 %). Het hoogste aantal gedecoreerde vrouwen komt uit provincie Zuid-Holland, dat zijn 236 vrouwen (40,34 %).
4.In de provincie Noord-Brabant zijn de meeste personen gedecoreerd, 605 personen. In Zuid-Holland zijn er 585 personen gedecoreerd en in Noord-Holland 367 personen.
5.Op Curaçao is aan 16 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend, op Aruba aan 10 personen, op Sint Maarten aan 9 personen en op Bonaire aan 4 personen.
6.Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 2977 personen. Er zijn 230 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie.
7.Zowel de oudst gedecoreerde dame als heer zijn geboren in 1917. Mevrouw M. de Wildt-Tesselaar te Heiloo was actief als pleegouder (vanaf 1960), als vrijwilliger bij de ViVa Zorggroep, bij de Katholieke Bond van Ouderen en bij de Willibrordusparochie. De heer P.J.T. de Bruijn te Kerkrade is vanaf 1963 actief bij het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Jozef, bij de parochie St. Lambertus en de parochie H.H. Jozef en Norbertus, bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem en bij de vakbond Unie Kring Kerkrade.
8.De jongst gedecoreerde persoon van de lintjesregen 2013 is de 21-jarige mevrouw S.Q.N. Offringa, geboren op Aruba, woonachtig te Utrecht. Zij is zesvoudig wereldkampioen windsurfen (zie bijlage). De jongste man is de 34-jarige heer J.B.H. Boersen, woonachtig te Leusden. Hij zet zich vanaf 1991 vrijwillig in bij de vrijwilligersorganisatie De Til en vanaf 1995 bij de Oranjevereniging Leusden.

Recht
Mevrouw prof.mr. W.M.E. Thomassen te Den Haag, was tot 2012 werkzaam als Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden (nov. 2004-2012) en daarvoor in verschillende (internationale) functies in de rechterlijke macht, zoals als rechter, verbonden aan het Europees Hof voor de rechten van de Mens (1998-2004). Voorts heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de toepassing van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens in de Nederlandse rechtspraak en was zij buitengewoon hoogleraar Rechten van de Mens aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (tot 2009). Daarnaast heeft zij meerdere nevenfuncties bekleed, o.m. als voorzitter van de Staatscommissie voor de herziening van de Grondwet. Decoranda is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Onderwijs/wetenschap
Mevrouw prof.dr. A.A. Jansen-van Ruler te Heemstede, was tot september 2010 hoogleraar Communicatie en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was zij o.m. werkzaam als associate professor van de Vrije Universiteit in Amsterdam en als bijzonder hoogleraar Professionalisering en Communicatiemanagement aan de Universiteit Twente. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van het communicatievak en heeft ook na het neerleggen van haar taken als hoogleraar tot op heden meerdere (bestuurlijke) functies bij (internationale) organisatie bekleed. Decoranda is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Kunst/cultuur
De heer G.J. Joling te Aalsmeer, was/is (internationaal) succesvol als zanger, entertainer, televisiepresentator, acteur en columnist (vanaf 1985). Daarnaast zet hij zijn landelijke naamsbekendheid in om vele goede doelen, zoals stichting Doen, Unicef, Ronald McDonald kinderfonds en de stichting Make-A-Wish Nederland onder de aandacht te brengen. Hij brengt bezoeken aan kinderen in ziekenhuizen, verleent medewerking aan speciale inzamelingsacties en verzorgde belangeloos een optreden bij bedrijven of evenementen. Decorandus is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. van Haasteren te Bergen (NH), is vanaf 1962 striptekenaar en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Nederlandse beeldverhaal. Hij maakte o.m. de strips Bartje en Opa, Sjaak en Oom George en tekende voor de bladen Pep, Sjors en Donald Duck. Vanaf 1984 heeft hij vele humoristische legpuzzels gemaakt (gemiddeld drie per jaar) voor spellenfabrikant Jumbo die wereldwijd verspreid worden. Hij heeft vele fans en wordt gezien als een inspiratiebron voor vele striptekenaars en illustrators. Decorandus is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer E.C. Burgos te Amsterdam, is vanaf 1981 zanger en entertainer in het binnen- en buitenland. Hij heeft in meerdere bands gespeeld en maakt tot op heden Nederlandse muziek met een Caribische en tropische twist. Hij heeft opgetreden met vele bekende Surinaamse artiesten en heeft vele talenten op weg geholpen in de muziek- en entertainmentindustrie. Hij heeft zijn grootste succes behaald met zijn werk met de Surinaams-Nederlandse band Trafassi. In 1985 scoorden zij een hit met ‘Wasmasjien’. Decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. Adema te Kollumerland en Nieuwkruisland, was/is vanaf 1961 actief als vrijwilliger o.m. bij de PKN-kerk Oudwoude/Westergeest, vanaf 1985 bij de Toneelvereniging De Bonte Hont en als bestuurslid/vrijwilliger bij de Vrouwenbond Passage Oudwoude/Triemen/Westergeest (1990-2009). Daarnaast heeft zij zich ingezet als collectant en als voorzitter van de Culturele Commissie Westergeest (1977-2011). Decoranda is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Volksgezondheid/welzijn
Prof.dr. R.J.M. Bindels te Beuningen, is vanaf 2003 hoogleraar fysiologie en hoofd van de afdeling fysiologie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij vanaf 2010 wetenschappelijk directeur van het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences. Hij is o.m. verantwoordelijk voor het eminente onderzoek naar de mineraalhuishouding van de nieren en wordt gezien als expert op het gebied van tubulaire (buisvormige) transportstoornissen. Dankzij de werkzaamheden van betrokkene is de kennis over nieren verdiept. Daarnaast is hij actief als (bestuurs)lid van meerdere internationale organisaties. Decorandus is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Prof.dr. M. de Winter te Groenekan, gemeente De Bilt, is sinds 1997 als hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij vanwege zijn bijzondere verdiensten faculteitshoogleraar op de belangrijke facultaire Langeveld-leerstoel. Hij weet wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te combineren met actieve deelname aan het maatschappelijk debat over kinderen en jeugdigen en in het bijzonder de opvoedingsproblemen die zich in onze hedendaagse maatschappij voordoen. Hij treedt regelmatig op in de media en weet invloed uit te oefenen op het jeugdbeleid. Daarnaast was hij actief als vrijwilliger bij het kinderdagverblijf De Krakeling en bij de vrijwillige brandweer van Groenekan. Decorandus is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.L. Koole te Kloetinge, gemeente Goes, is vanaf 1977 actief als docent/kaderinstructeur bij de EHBO-vereniging Kloetinge, bij de EHBO-vereniging Kortgene en bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Daarnaast is hij actief in verschillende bestuurlijke functies binnen de EHBO en is hij leider van hartreanimatiecursussen in de gemeente Noord-Beveland. Decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Landbouw/natuur
Mevrouw A.T.W.M. te Molder-Schilderink te Aalten, was samen met haar echtgenoot werkzaam als melkveehouder (tot 1994). Vanaf 1995 is zij actief als oprichter en secretaris van de interprovinciale stichting Zorg om Boer en Tuinder in Utrecht, Gelderland en Overijssel (ZOB-UGO) en is zij vanaf 2009 voorzitter van de stichting Perspectief (onderdeel van de werkgroep Landbouw en Inkomen en ZOB-UGO). Daarnaast was/is zij actief als bestuurslid/vrijwilliger bij de Alzheimerstichting, afdeling Achterhoek. Decoranda is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M.E.A. Tobä te Uden, is vanaf 2003 actief als dierenambulancebroeder en zet zich als vrijwilliger in om dierenleed aan te pakken (4 dagen per week). Daarnaast was hij in het verleden actief als jurylid bij zwemwedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond, als lid van de technische commissie van de Zwemvereniging Zeester en als bestuurslid van de kaartclub Melle. Decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Integratie/emancipatie
Mevrouw F. Tijani te Helmond en mevrouw S. Üstüner te Eindhoven, zetten zich actief in t.b.v. het Brabants Vormings Centrum te Helmond. Het centrum heeft als doel om vrouwen van verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. Mevrouw Tijani is vanaf 1985 werkzaam als beheerder en daarnaast verricht zij meerdere vrijwilligersactiviteiten. Mevrouw Üstüner is vanaf 1993 vicevoorzitter (tot 2011)/vrijwilliger van de gelijknamige stichting en is (mede)organisator van diverse activiteiten. Betrokkenen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M. Yildirim te Oldenzaal, is vanaf 1999 actief als vrijwilliger/bestuurslid bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN) Fatih Moskee te Oldenzaal en zet zich o.a. in voor het opzetten van de dialoog tussen moslims en christenen. Daarnaast was/is hij organisator van het multiculureel festival in Oldenzaal en het jaarlijkse multiculturele project Twents Carmel College. Hij is vanaf 2006 raadslid van de gemeente Oldenzaal. Decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kerkelijke activiteiten
Mevrouw J. Westhuis-Pol en de heer H. Westhuis te Emmen, zijn beiden vanaf 1958 actief als vrijwilliger o.a. bij de PKN-gemeente Kapel Emmen-Centrum. Mevrouw Westhuis-Pol is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten t.b.v. het koor Kapella Vocale, is bezorger van het blad ‘Op Weg’ en is lid van de rommel- en boekenmarktcommissie. Daarnaast bezoekt zij ouderen en zieken (vanaf 1964). De heer Westhuis bekleedde/bekleedt verschillende bestuurlijke functies en is eveneens actief als lid van de rommel- en boekenmarktcommissie. Daarnaast verricht het echtpaar inzamelwerkzaamheden t.b.v. de stichting Dorcas (een hulporganisatie). Betrokkenen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sport
Mr. H.W. Kesler te Enschede, was in het verleden werkzaam in diverse juridische functies en was van 2000 tot september 2010 directeur betaald voetbal bij de KNVB. Daarnaast heeft hij sinds de jaren 70 vele bestuurlijke activiteiten op diverse maatschappelijke terreinen ontplooid. Zo was hij o.a. bestuurslid van de Vereniging De Fabrieksschool in Enschede, van de stichting Administratiekantoor Sphinx in Maastricht, van de Stichting Prioriteit Ahrend N.V. in Amsterdam en van de Hartstichting, afdeling Enschede. Tot op heden is hij o.a. arbiter van het Court of Arbitration for Sport in Lausanne, lid van de Raad van Bestuur van de Wet op de Kansspelen in Den Haag, programmadirecteur van de dierentuin Emmen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Symfonieorkest en voorzitter van de subcommissie Good Governance in de sport van de EU. Decorandus is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw S.Q.N. Offringa te Utrecht, is zesvoudig wereldkampioen windsurfen in verschillende disciplines (freestyle en slalom) en vanaf reeds jonge leeftijd succesvol. Daarnaast heeft zij meerdere (internationale) titels behaald en maakte zij in 2010 deel uit van de Arubaanse delegatie voor de Olympische Jeugdspelen in Singapore. Zij is geboren op Aruba en studeert momenteel in Utrecht. Decoranda is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. van Gelder te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, is vanaf 1972 werkzaam als freelance (sport)verslaggever bij de TROS, sinds 1976 als radioverslaggever bij de NOS en als presentator van verschillende televisieprogramma’s, zoals Studio Sport, Studio Voetbal en NOS Langs de Lijn. Daarnaast is hij vanaf 1976 actief als vrijwilliger op het terrein van sport bij de Amsterdamsche Football Club en bij meerdere goede doelen, zoals stichting Cliniclowns (vanaf 2001). Decorandus is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.T.J.M. Piët te Den Haag, was van 1950 tot 2012 vrijwilliger bij de Zwemvereniging DSZ (Drie Samenwerkende Zwemverenigingen) te Den Haag. Zij was verantwoordelijk voor het geven van zwemles op vrijwillige basis. Daarnaast was zij actief als ‘uurpenningmeester’, inde zij de contributie en verstrekte zij informatie. Decoranda is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W. van Kempen te Groningen, is vanaf 1979 oprichter, voorzitter en docent van de sportvereniging Traditioneel Hapkido Groningen (circa 70 leden; t.b.v. een uit Korea afkomstige vechtsport). Hij stimuleert mensen en mindervaliden om te sporten, tracht leerlingen om respect te hebben en te tonen, discipline te ontwikkelen en zelfvertrouwen bij te brengen. Daarnaast organiseert hij verschillende activiteiten en demonstraties voor leden en jongeren van verschillende scholen. Decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Humanitaire hulp/ontwikkelingssamenwerking
Mevrouw J.M.C. van den Berg te Cusco (Republiek Peru), van Nederlandse nationaliteit, is vanaf 1996 woonachtig in Peru en heeft aldaar de stichting Niños Unidos Peruanos opgericht. Zij verricht vrijwilligerswerk t.b.v. straatkinderen en ter verbetering van de werkgelegenheid. Zij vangt vele kinderen op in door haar opgezette tehuizen en heeft daarnaast vijf kinderrestaurants opgericht om dagelijks ca. 600 kansarme kinderen een maaltijd te kunnen bieden. Decoranda is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw mr.dr. A.L.M. de Brouwer te Breda, is onder meer werkzaam als universitair hoofddocent bij het Department of Criminal Law van de Universiteit van Tilburg en is tevens verbonden aan het International Victomologie Institute Tilburg (INTERVICT). Zij heeft meerdere onderzoeksprojecten in Rwanda verricht en beoogt de positie van slachtoffers van oorlogsmisdaden te verbeteren. Daarnaast zet zij zich in haar vrije tijd in als hulpverlener t.b.v. slachtoffers van oorlogsmisdaden (1996-heden), o.m. als oprichter/voorzitter van de stichting Mukomeze. Decoranda is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Infrastructuur/milieu
Prof.dr.ir. M.J.F. Stive te Rijswijk, is werkzaam als hoogleraar Kustwaterbouwkunde (2001-heden), als directeur van het Water Research Centre (2003-heden) en als hoofd van de Department Hydraulic Engineering van de Faculty of Civil Engineering and Geosciences van de Technische Universiteit Delft (2009-heden). Hij wordt wereldwijd gezien als de leading scientist op het gebied van kustwaterbouwkunde en is verantwoordelijk voor het opzetten van meerdere (internationale) onderzoekscentra. Daarnaast verricht hij meerdere (internationale) nevenfuncties. Decorandus is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De heer W.J. Hartman te Zeewolde, is vanaf 1990 actief als vrijwilliger bij de Watersport Vereniging Zeewolde en vanaf 2000 als medeorganisator van het meerdaagse watersport/havenevenement Sailwolde. Daarnaast zet hij zich in t.b.v. de Wereldwinkel, de reüniecommissie van de Nederlandse Stoomvaart Maatschappij Oceaan BV, de stichting Arme Kant van Zeewolde en de Politie Flevoland. Decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.