maandag, 23. september 2013 - 14:06 Update: 03-07-2014 0:51

Agressie in zorg met nog 3,4 miljoen euro extra aangepakt

Foto ministers Schippers | RVD
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Bij de aftrap van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’, een bewustwordingscampagne van sociale partners in de zorg voor de medewerkers die maandag van start ging heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezegd 3,4 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de aanpak van agressie in de zorg.

Het bedrag komt bovenop de eerder begrote 7 miljoen euro voor de periode 2012-2015. De campagne is een belangrijk onderdeel van het ‘Actieplan veilig werken in de zorg’, dat vorig jaar is gestart. Met de toegezegde middelen wil minister Schippers extra vaart geven aan het actieplan. Sociale partners zetten het in voor:
·         Het vaststellen en uitdragen van een landelijke norm voor de werkvloer: organisaties en medewerkers accepteren geen tegen hen gerichte agressie en geweld. Als het voorkomt leidt het tot nazorg aan de medewerker en een reactie naar de veroorzaker. Deze norm wordt actief verspreid vanuit de campagne.
·         Het inventariseren wat er gebeurt met aangiften tegen veroorzakers van agressie in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie. Knelpunten daarbij opsporen en aanpakken zodat de aangiftebereidheid groter wordt.
·         Ondersteunen van 200 instellingen (nu 100) per jaar bij de invoering van anti-agressiebeleid.

Minister Schippers: “Agressie tegen zorgverleners is onacceptabel. Ook als agressie onderdeel is van het ziektebeeld dan is het niet de bedoeling dat we dat normaal vinden. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek”.

Provincie: