dinsdag, 17. december 2013 - 10:59 Update: 03-07-2014 0:46

Doodsoorzaak Ruben en Julian blijft na onderzoek onduidelijk

Utrecht

Het onderzoek naar de dood van de twee broertjes Ruben en Julian uit Zeist heeft na uitgebreid onderzoek in binnen- en buitenland geen duidelijkheid opgeleverd omtrent de doodsoorzaak.

Noch de sectie, noch het toxicologisch onderzoek door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) geeft hier uitsluitsel over. Dit wordt mede veroorzaakt door de staat waarin de lichamen van de jongens zijn aangetroffen.

Evenmin hebben de resultaten van het forensisch onderzoek op de plaats waar de jongens gevonden zijn duidelijkheid gebracht, ook niet over de plaats waar de jongens om het leven zijn gebracht. Wel kan worden geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat anderen dan de vader betrokken zijn geweest bij het overlijden van de jongens.

Het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke stoornis bij de vader die van invloed kan zijn geweest op zijn handelen. Het bleek op basis van de beschikbare informatie echter niet mogelijk hierover uitspraken te kunnen doen. De nabestaanden zijn maandag al geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Politie en Openbaar Ministerie doen verder geen mededelingen over deze uitkomsten.

Provincie: