woensdag, 30. oktober 2013 - 16:09 Update: 03-07-2014 0:49

IGZ:PIP-implantaten niet kankerverwekkend

IGZ:PIP-implantaten niet kankerverwekkend
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Borstimplantaten van het Franse merk Poly Implant Prothèse (PIP) vormen geen verhoogd risico voor de gezondheid van draagsters.

Dit is de conclusie uit het rapport Preliminary Opinion on the safety of Poly Implant Prothèse (PIP) Silicone Breast Implants (2013 update)', meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag.

Het rapport is opgesteld door de wetenschappelijke commissie voor nieuwe gezondheidsrisico’s, SCENIHR. De commissie bevestigt wel de grotere kans op scheuren en lekken van PIP-implantaten. 

Verder concludeert het rapport dat sommige van deze implantaten een hogere concentratie cyclosiloxanen bevatten. Deze stoffen worden volgens de onderzoekers niet als risico voor de gezondheid beschouwd en er is geen bewijs dat ze een groter risico op kanker vormen. In sommige studies werd wel een groter risico op ontsteking en lokale irritatie gevonden, maar verder verzameld bewijs ondersteunt deze bevindingen niet.

SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) heeft in februari 2012 een eerste rapport uitgebracht over PIP-implantaten. In opdracht van de Europese Commissie hebben zij gisteren een geactualiseerd advies uitgebracht. 

Vervanging implantaten
SCENIHR acht het van belang dat alle vrouwen met borstimplantaten (ook van andere merken) goede voorlichting krijgen. Zij moeten geïnformeerd worden over de risico’s, de kans op scheuren die toeneemt met de implantatieduur en dat zij gedurende hun leven geconfronteerd zullen worden met het vervangen van de implantaten. 

Verder vindt de commissie dat problemen met implantaten beter gemeld moeten worden en dat er op nationaal en/of Europees niveau een registratie van borstimplantaten moet komen, zodat structureel data verzameld en geanalyseerd wordt voor onderzoek en risico-analyse. In Nederland wordt hier al aan gewerkt.

In het rapport adviseert SCENIHR in geval van een gescheurd implantaat, opgezette lymfeklieren of andere lokale klachten het implantaat te laten verwijderen. Het risico van het verwijderen van een implantaat ten opzichte van de voordelen ervan moeten per geval worden afgewogen. 

Een bevoegde en bekwame arts moet deze afweging in overleg met de betrokken vrouw maken. Vrouwen die nog PIP-implantaten hebben, moeten regelmatig gecontroleerd worden en geïnformeerd over mogelijke gezondheidsrisico’s.

In januari 2012 hebben de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de inspectie gezamenlijk geadviseerd om PIP-implantaten (en M-implants) te laten controleren op scheuren en lekkages. 

Het advies luidde verder dat ook als er geen scheur aantoonbaar is, het raadzaam zou zijn om, gezien alle onduidelijkheden over eventuele gezondheidsrisico’s, alsnog de protheses te laten verwijderen.

De inspectie overlegt op zeer korte termijn met de NVPC wat de inhoud van het SCENIHR-rapport betekent voor dit advies. PIP-implantaten zijn door het bedrijf Rofil ook als M-implants in de handel gebracht.