zaterdag, 21. december 2013 - 9:39 Update: 03-07-2014 0:46

Meer vrijheden voor vreemdelingen binnen bewaring

Foto van luchtplaats gevangenis | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Als het aan staatssecretaris Teeven ligt krijgen vreemdelingen meer vrijheden binnen vreemdelingenbewaring dan nu het geval is.

Zo kunnen ze zich van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds vrijelijk en met minimaal toezicht bewegen binnen de inrichting, hebben ze recht op tenminste veertig uur dagbesteding per week en mogen ze telefoneren met hun mobiele telefoon (zonder camerafunctie en internet). Ook is er aandacht voor kwetsbare groepen die bijvoorbeeld extra zorg nodig hebben.

Gezinnen met kinderen worden in beginsel niet in bewaring gesteld, tenzij ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken. De staatssecretaris wil meer maatwerk bieden.

Binnen vreemdelingenbewaring komen twee verschillende hoofdregimes: het verblijfs- en het beheersregime. In dit regime kunnen vreemdelingen grotendeels zelf invullen hoe zij hun tijd indelen en de dag doorbrengen. Tussen tien uur 's avonds en acht uur 's ochtends moeten de vreemdelingen verplicht in hun verblijfsruimte zijn met de deur op slot. De rest van de dag kunnen ze zich vrijelijk en met minimaal toezicht van de ene naar de andere ruimte of activiteit bewegen.

Centraal binnen de vreemdelingenbewaring staat het werken aan terugkeer. Daarop aanvullend zullen ook meer terugkeeractiviteiten, zoals cursussen, worden aangeboden om de vreemdeling te helpen bij zijn terugkeer.