dinsdag, 15. januari 2013 - 9:56 Update: 03-07-2014 1:04

Meeste ouders voor 18-jaargrens alcohol en tabak

Meeste ouders voor 18-jaargrens alcohol en tabak
Foto: Archief FBF.nl

Tachtig procent van de ouders met kinderen in de puberleeftijd ondersteunt de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak en alcohol naar 18 jaar.

Dat is een van de conclusies van het Peilstationsonderzoek Ouders 2012. Ouders met kinderen van 14-15 jaar vinden het nu lastig om de regel 'geen alcohol onder de 16' te handhaven. Regels stellen op het gebied van internet is nog een braakliggend terrein; slechts de helft van de ouders geeft aan hier strenge regels voor te hebben. Volgens hun kinderen moet je dit echter niet te strikt opvatten; volgens hen hanteert slechts één op de vijf ouders strenge regels voor internetgebruik. In het Peilstationsonderzoek Ouders 2012 wordt voor de derde keer sinds 2007 het opvoedgedrag van ouders beschreven ten aanzien van roken, alcohol- en cannabisgebruik. Voor het eerst is nu ook het internetgebruik onderzocht. Opvallend is dat het percentage ouders dat strenge regels stelt ten aanzien van roken en het drinken van alcohol voor het 16e jaar de afgelopen twee jaar verder is gestegen. Voor alcohol van 66 naar 72%, voor roken van 67 naar 76%. Bij alcohol is er echter een groot verschil tussen het percentage ouders van 12-13 jarigen dat strenge regels stelt (83%) en het percentage ouders van 14-15 jarigen (52%). [b]Opvoedgedrag versus risicogedrag kinderen[/b] In het onderzoek is gekeken naar algemeen opvoedgedrag, zoals het geven van steun en weet hebben van wat een kind doet, en naar opvoedgedrag gericht op roken, drinken en cannabisgebruik. Het blijkt dat het middelenspecifieke opvoedgedrag het sterkst samenhangt met het risicogedrag van het kind. Kinderen roken minder vaak wekelijks en hebben minder vaak de afgelopen maand alcohol gedronken, wanneer ouders strenge regels stellen over roken en alcohol. Hetzelfde zien we wanneer ouders meer vertrouwen hebben in hun eigen maatregelen op dit gebied en de invloed die dit heeft op hun kind.
Provincie: