maandag, 9. december 2013 - 14:19 Update: 03-07-2014 0:47

Nederlander heeft vanaf 2015 weer wat meer te besteden

Foto van vrouw die geld pint | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet in de vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse ramingen dat het recente prille herstel door stijgend consumenten- en producentenvertrouwen op een omslag van de conjunctuur wijst.

‘Dit uit zich voor 2014 in een bescheiden economische groei, na een krimp van 1% dit jaar’, aldus de DNB.

Toename besteedbaar inkomen
In 2015 trekt de groei aan tot circa 1%. Dat is ook het jaar waarin de werkgelegenheid weer een lichte stijging te zien geeft, de eerste toename sinds 2011. Na zeven jaar van krimp neemt in 2015 bovendien het reëel beschikbaar inkomen weer significant toe. 

Na een periode van ruim twee jaar waarin het BBP vrijwel voortdurend afnam, lijkt de economie vanaf de zomer de weg omhoog te hebben gevonden. Het herstel heeft lang op zich laten wachten en blijft de komende jaren bescheiden van omvang. 

De vooruitzichten voor zowel de economische groei als de overheidsfinanciën kunnen aanmerkelijk positiever uitpakken indien de voorziene ontmanteling van de stamrecht-bv’s en de versobering van het Witteveenkader tot extra bestedingen leiden.

Dat het geraamde economische herstel bescheiden blijft, komt vooral doordat huishoudens, banken, pensioenfondsen en de overheid voorrang geven aan het verdere herstel van hun financiële situatie. Dat proces is nog niet voltooid en zet een rem op de binnenlandse bestedingen. 

Dit effect neemt gedurende de voorspelperiode geleidelijk af. In combinatie met een aantrekkende internationale economische ontwikkeling, wat goed is voor de uitvoer, groeit de Nederlandse economie naar verwachting in 2014 met een half procent en in 2015 met bijna een vol procent. 

Een gematigd en geleidelijk herstel van de Nederlandse economie vanaf halverwege 2013 komt overeen met het beeld uit de raming van een half jaar geleden. Sindsdien zijn de internationale economische omstandigheden wat verslechterd en heeft de overheid aanvullende bezuinigings­maatregelen genomen. 

Woningmarkt gunstiger beeld
Daar staat tegenover dat in de afgelopen maanden het vertrouwen onder consumenten en producenten flink is toegenomen, de inflatie sneller daalde dan was voorzien en de woningmarkt een gunstiger beeld laat zien. 

Stabilisatie werkloosheid
De economische malaise in de afgelopen periode is duidelijk voelbaar op de arbeidsmarkt. Het aantal werkzame personen krimpt in 2013 naar verwachting met 1,1%. Hierdoor is de werkloos­heid inmiddels flink opgelopen. Voorzien wordt dat het werkloosheidspercentage in de loop van volgend jaar stabiliseert rond 7,4% van de beroepsbevolking. 

Toename koopkracht na 7 jaar met 2,5 % in 2015
In 2015 neemt de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2011 weer toe, met 0,2%. Ook de koopkracht laat dan een stijging zien; het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens laat een toename van  2,5% noteren, de eerste stijging in zeven jaar. 

Inflatie zakt naar 1%
In oktober 2013 kwam de inflatie voor het eerst sinds maart 2011 onder de 2%. De geraamde inflatie voor 2014 en 2015 is met 1% duidelijk lager dan in de drie voorafgaande jaren. Deze lagere inflatie, die gunstig is voor de koopkracht van huishoudens, past bij een economie die nog fors onder het niveau produceert dat normaal gesproken haalbaar is. 

Het begrotingstekort van de overheid neemt dit jaar af door de genomen consolidatiemaatregelen. Een verdere verbetering van de overheidsfinanciën is afhankelijk van de nadere invulling van voorgenomen beleid, in het bijzonder de versobering van het Witteveenkader.