vrijdag, 1. november 2013 - 16:01 Update: 03-07-2014 0:49

Nederlandse militairen naar Mali

Foto van Apache helikopter | Defensie
Foto: Defensie
Den Haag

Het kabinet heeft vrijdag definitief ingestemd met een Nederlandse bijdrage aan MINUSMA, de stabilisatiemissie in Mali. Dat schrijft het kabinet vrijdag aan de Tweede Kamer.

Deze VN-missie, waaraan Nederland op verzoek van de Verenigde naties deelneemt,  moet de veiligheid en stabiliteit in Mali herstellen. In totaal zet Nederland ongeveer 380 personen in voor MINUSMA, in beginsel tot eind 2015.

De Nederlandse bijdrage bestaat voor het merendeel uit militairen. Zij zullen vooral inlichtingen verzamelen, verwerken en analyseren voor de VN-missie. Daarnaast zal een eenheid met vier Apache gevechtshelikopters worden ingezet om inlichtingen te verzamelen en Nederlands personeel te beschermen.

Voorts wordt een aantal politiefunctionarissen en civiele deskundigen geleverd. Zij zullen zich onder meer richten op politietraining, rechtsstaatontwikkeling en hervorming van de veiligheidssector. Deze bijdrage sluit goed aan op Nederlandse inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Mali.


Het is een Nederlands belang te helpen voorkomen dat dicht bij huis een onbeheersbare situatie ontstaat. Het noorden van Mali is een broedplaats geworden van extremisme en een vrijplaats voor het opleiden van terroristen. Mali ligt op een kruispunt van smokkelroutes voor drugs, wapens, mensen en illegale migratie die naar de Middellandse Zee leiden. De opbrengst van deze activiteiten is een belangrijke financieringsbron van terroristische activiteiten.

Nederland heeft baat bij internationale veiligheid, stabiliteit en een goed functionerende rechtsorde. Een andere belangrijke overweging om bij te dragen aan MINUSMA is solidariteit met de Malinese burgerbevolking die hard wordt getroffen door armoede, onveiligheid en mensenrechtenschendingen in het land. Bijdragen aan inspanningen gericht op het versterken van overheidsstructuren die de bevolking gelijke kansen en rechten biedt is daarom belangrijk.

Provincie: