maandag, 1. april 2013 - 9:39 Update: 03-07-2014 1:01

Nibud licht nieuwe richtlijnen kinderalimentatie toe in Geldwijzer en Rekenprogramma

Nibud licht nieuwe richtlijnen kinderalimentatie toe in Geldwijzer en Rekenprogramma
Foto: Archief FBF.nl

- Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april nieuwe richtlijnen, gepubliceerd door de Werkgroep Alimentatienormen.

De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel waarmee vastgesteld kan worden hoeveel ouders na een scheiding kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderen. Nieuw is ook dat ouders met een omgangsregeling minder alimentatie betalen naarmate ze meer voor hun kinderen zorgen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) licht deze nieuwe regels uitgebreid toe in de compleet herziene Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap en in het Rekenprogramma Alimentatie. Het instituut helpt consumenten en professionals daarmee grip te krijgen op de nieuwe richtlijnen. Het Nibud vindt het belangrijk dat de consument bij deze ingewikkelde berekeningen geholpen wordt met onafhankelijke voorlichting voor meer inzicht in de financiële gevolgen van een scheiding. [b]Draagkracht[/b] De belangrijkste verandering in de vaststelling van de kinderalimentatie is de invoering van een draagkrachttabel. Aan de hand daarvan kan berekend worden hoeveel de onderhoudsplichtige ouder op basis van zijn inkomen kan bijdragen. De lasten, zoals voor bijvoorbeeld wonen, ziektekosten en de verzorging van de kinderen, hoeven daardoor niet meer te worden gespecificeerd. Voor alimentatieplichtigen met een laag inkomen wordt een minimum draagkracht verondersteld en zij moeten volgens de nieuwe richtlijnen in ieder geval íets bijdragen (eerder was dat niet zo). In principe is dat een bijdrage van 25 euro per maand bij 1 kind en een bijdrage van 50 euro per maand bij meer kinderen. Mocht de berekende alimentatie toch te hoog uitvallen, bijvoorbeeld doordat de onderhoudsplichtige ouder een hoge restschuld op de woning moet afbetalen, dan kan de rechter volgens de nieuwe richtlijnen een aanvaardbaarheidstoets toepassen. De onderhoudsplichtige ouder moet dan zelf aan de rechter aannemelijk maken dat hij het berekende bedrag niet kan betalen. Volgens het Nibud is deze aanpassing, zeker in tijden van economische crisis, een heel redelijke. [b]Zorgkorting voor alimentatieplichtige ouder[/b] Ook de mogelijkheid om een zorgkorting toe te passen is nieuw. Deze zorgkorting geeft recht op vermindering van de alimentatie naarmate de minst verzorgende ouder meer voor de kinderen zorgt. De alimentatieplichtige ouder met een omgangsregeling kan dus in aanmerking komen voor de zorgkorting. De zorgkorting is 15, 25 of 35 procent als de kinderen 1, 2 of 3 dagen per week bij de minst verzorgende ouder verblijven. Ouders zijn vrij hierover een ander percentage af te spreken. Voor 1 april mocht de alimentatieplichtige ouder rekening houden met een vast bedrag, namelijk 5 euro per dag per kind voor verblijfskosten en 12,5 cent per kilometer voor reiskosten. [b]Een rekenvoorbeeld van de zorgkorting:[/b] Stel de behoefte aan kinderalimentatie voor 2 kinderen is berekend op 675 euro per maand en er is voldoende draagkracht. Bij 2 dagen per week bedraagt de zorgkorting dan 169 euro (25 procent van 675 euro). De alimentatie voor de kinderen bedraagt dan 506 euro (675 euro – 169 euro). [b]Herberekening laten doen bij veranderingen[/b] De nieuwe richtlijn voor het berekenen van de kinderalimentatie geldt alleen voor alimentatie die na 1 april 2013 wordt vastgesteld. Voor mensen die nu kinderalimentatie ontvangen of betalen verandert er dus niets. Als de alimentatie opnieuw moet worden vastgesteld door bijvoorbeeld werkloosheid of een stijgend inkomen van een van de ouders wordt wel de nieuwe rekenmethode gebruikt. Het Nibud raadt ouders dan ook aan om bij een verandering in de situatie een herberekening te laten doen. [b]Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap[/b] Naast de nieuwe richtlijnen en draagkrachtberekening, waarmee ouders zelf de kinderalimentatie kunnen berekenen, vinden ouders in scheiding in de compleet herziene versie van de Geldwijzer Alimentatie & Co-ouderschap informatie over: tegemoetkomingen waar ze mogelijk recht op hebben, de kosten van kinderen, rekenschema’s bij het kiezen voor co-ouderschap en de gevolgen van een scheiding voor het inkomen later/op de pensioengerechtigde leeftijd. De uitgave is vanaf vandaag te bestellen in de webwinkel van het Nibud voor € 14,95. [b]Rekenprogramma Alimentatie[/b] Voor professionals die met cliënten in scheiding werken, heeft het Nibud naast de Geldwijzer ook het Rekenprogramma Alimentatie ontwikkeld. Ook daarin zijn de nieuwe richtlijnen verwerkt, waardoor advocaten, mediators en andere professionals hun cliënten volgens de nieuwe richtlijnen kunnen adviseren.
Categorie: