dinsdag, 5. februari 2013 - 20:08 Update: 03-07-2014 1:03

Nieuwe inzichten in prehistorie van Flevoland

Nieuwe inzichten in prehistorie van Flevoland
Foto: Archief FBF.nl

Archeologen hebben van juni tot november 2010 aan de Bisonweg bij Swifterbant, gemeente Dronten, aan een bijzondere opgraving gewerkt.

Ter hoogte van de op- en afrit van de provinciale weg N307, ook wel N23 genoemd, werd een plek aangetroffen die in de prehistorie over een periode van 3.000 jaar regelmatig door mensen is bezocht. De afgelopen twee jaar zijn de opgravingsresultaten door de onderzoekers uitgewerkt. Dit heeft een uitgebreid wetenschappelijk rapport opgeleverd. Het rapport is maandag 28 januari overhandigd aan Jaap Lodders, gedeputeerde van de Provincie Flevoland. Met de overhandiging van het rapport, getiteld: ‘Mesolithisch Swifterbant’ komt een einde aan het archeologisch onderzoek dat in opdracht van de provincie Flevoland en met bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Dronten kon worden uitgevoerd. Brigitte Quadflieg van Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie heeft samen met archeologen Tom Hamburg van Archol bv en Axel Müller van ADC ArcheoProjecten met hun teams het onderzoek uitgevoerd. [b]3.000 jaar een pleisterplaats[/b] De hoeveelheid vondsten is indrukwekkend: 700 haardkuilen, 100.000 stukjes vuursteen, 98 kilo houtskool. En van een enorme tijdspan: de oudst gedateerde vondsten stammen uit 8800 v.Chr., de jongste uit 3500 v.Chr. Verschillende specialisten hebben het materiaal bestudeerd. 'We weten nu dat over een periode van 3.000 jaar in de Midden-Steentijd mensen kwamen om verschillende activiteiten uit te voeren, zoals het maken van werktuigen van vuursteen en het maken van teer om dit goedje als lijm te kunnen gebruiken', aldus de provincie. In de laatste week werd een spectaculaire ontdekking gedaan: archeoloog Michiel Goddijn vond het skelet van een vrouw die rond 5.000 voor Chr. op de duintop moet hebben geleefd. De skeletresten van Michelle, vernoemd naar haar vinder, zijn te zien in de vaste tentoonstelling OER in het Nieuw Land Erfgoedcentrum. [b]Unieke vindplaats[/b] Organische resten zijn hier beter bewaard dan elders omdat Flevoland is ontstaan uit de voormalige Zuiderzee. Op nationaal niveau is de vindplaats aan de N307 de eerste aangetoonde vindplaats uit het Midden-Mesolithicum die intact is gebleven. Er was veel belangstelling voor het werk. Inwoners, belangstellenden en verschillende schoolklassen uit de omgeving brachten tijdens de open dagen een bezoek aan de opgraving. Gedeputeerde Lodders is onder de indruk van het vele werk dat is verricht en het belang ervan. “Deze opgraving maakt weer eens duidelijk hoe uitzonderlijk de archeologie is in Flevoland en van welke grote nationale waarde. In aansluiting op de kennis over de Swifterbantcultuur, zet deze opgraving Flevoland opnieuw op de kaart als de schatkamer van Nederland. Daar zijn we trots op”. Ook over de gepresenteerde resultaten is hij zeer te spreken: “De publicatie geeft een mooi overzicht van hoe het omgeving hier in de loop der tijd is veranderd en hoe mensen zoals Michelle hier in het verleden hebben geleefd. Fascinerend blijft het dat in de ondergrond van onze moderne polders deze oude landschappen te vinden zijn.”
Provincie: